Reservert tid på Solund treningssenter

    Frå veke 35 vil fysioterapitenesta bruke treningssenteret til gruppetrening kvar måndag kl. 11.00 - 13.00. Treningssenteret vert stengt for andre brukarar i desse tidsromma.

Glas- og metallkontaineren på Hardbakke

Dette gjeld NGIR sin glas- og metallkontainer som står plassert ved busstoppet i Håneset på Hardbakke.

Solundprisen for 2022 går til Barstein AS

  Årets Solundpris vart delt ut på Solunddagane. 

Nøkkelkort til Solund treningsenter

Solund treningssenter har no vore ope ei tid og det er ei glede å sjå at så mange ynskjer å nytte tilbodet

Solundavisa 2022

Solundavisa 2022 er no   komen ut. Avisa vært levert til alle husstandar i kommunen, og er elles og f   inne på butikkar, overnattingsstader og kommunehuset. Om du ynskjer å lese avisa digitalt kan du gjere det her.

Siste kommunestyremøte for Askeland

16. juni blei administrasjonssjef i Solund kommune Erik Askeland takka for langt og godt samarbeid av ordførar Gunn Åmdal Mongstad på vegne av heile Solund kommunestyre. 

Lærlingar i Solund kommune

Hans Petter Indrøy, Mari Bahus og Isabell Ytrøy er alle lærlingar i Solund. Alle tre er einig i at lærlingplass her gir dei erfaringar dei ikkje ville fått andre stader.