Solund kommune har for tida gjennomgang av gamle næringsfondsaker

Solund kommune har for tida ein gjennomgang av gamle næringsfondsaker, og ser på kva prosjekt som er ferdige og ikkje. Det er ein del næringsfondprosjekt der det ikkje er sendt inn rekneskap, sluttrapport og kravd sluttutbetaling på, og det difor står att ikkje utbetalte midlar på. Solund kommune ynskjer å få ei avslutting på desse for å frigjere midlar til nye søknader. 

Trening for ungdom på Solund treningssenter

Frå veke 16 vil ungdom mellom 13-15 år kunne trene onsdag og fredag frå kl. 14:40 - 16.00 saman med aktivitetsleiar på treningssenteret framover. Lokalet er tilgjengeleg for andre óg i dette tidsrommet 

Informasjon om IBU-midlane 2023

Viss du har planer om bruksutbygging, bygging av gjødsellager, plan/tårnsilo eller gardsbruket står framfor generasjonsskifte er det mogeleg at Innovasjon Norge kan løyve tilskot til prosjektet.

Tenesta Digihelsestasjon

No kan du kontakte helsestasjonstenesta på helsenorge.no Tenesta Digihelsestasjon er no tilgjengeleg i Solund kommune. Det betyr at innbyggjarane kan kommunisere med helsestasjonen, skulehelsetenesta og svangerskapsomsorga via helsenorge.no 

Marine grunnkart er publisert

Marine grunnkart for Solund er delvis publisert.  Lenke til meir informasjon

Opning av nye mobilmaster i Solund

Solund kommune har sidan 2019 gjennomført eit prosjekt med Telenor om betring av mobildekninga i kommunen.

No kan du bestille time hos fastlegen elektronisk

Solund legekontor har fått nytt journalsystem - Pasientsky.

Førebyggjande heimebesøk

Fysio- og ergoterapitenesta har sendt ut invitasjon om førebyggande heimebesøk til alle som har fylt 75 år i kommunen. Vi har ikkje fått kontakt med alle, og difor ber vi om at du tek kontakt dersom du likevel kunne tenkt deg eit førebyggande heimebesøk.

Reservert tid på Solund treningssenter

    Frå veke 35 vil fysioterapitenesta bruke treningssenteret til gruppetrening kvar måndag kl. 11.00 - 13.00. Treningssenteret vert stengt for andre brukarar i desse tidsromma.

Siste kommunestyremøte for Askeland

16. juni blei administrasjonssjef i Solund kommune Erik Askeland takka for langt og godt samarbeid av ordførar Gunn Åmdal Mongstad på vegne av heile Solund kommunestyre.