Opning av nye mobilmaster i Solund

Solund kommune har sidan 2019 gjennomført eit prosjekt med Telenor om betring av mobildekninga i kommunen.

No kan du bestille time hos fastlegen elektronisk

Solund legekontor har fått nytt journalsystem - Pasientsky.

Førebyggjande heimebesøk

Fysio- og ergoterapitenesta har sendt ut invitasjon om førebyggande heimebesøk til alle som har fylt 75 år i kommunen. Vi har ikkje fått kontakt med alle, og difor ber vi om at du tek kontakt dersom du likevel kunne tenkt deg eit førebyggande heimebesøk.

Reservert tid på Solund treningssenter

    Frå veke 35 vil fysioterapitenesta bruke treningssenteret til gruppetrening kvar måndag kl. 11.00 - 13.00. Treningssenteret vert stengt for andre brukarar i desse tidsromma.

Siste kommunestyremøte for Askeland

16. juni blei administrasjonssjef i Solund kommune Erik Askeland takka for langt og godt samarbeid av ordførar Gunn Åmdal Mongstad på vegne av heile Solund kommunestyre. 

Lærlingar i Solund kommune

Hans Petter Indrøy, Mari Bahus og Isabell Ytrøy er alle lærlingar i Solund. Alle tre er einig i at lærlingplass her gir dei erfaringar dei ikkje ville fått andre stader.