OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Kunngjeringar og høyringar

Her vil de finne  plansaker og andre kunngjeringar som vert lagt ut til offentleg ettersyn i Solund kommune. Dei nyaste høyringane ligg øverst

Høyringsfristar går fram av dei ulike dokumenta. Dei fleste høyringane vil som utgangspunkt ligge ute til orientering omlag 3 veker etter høyringsfristen. Nokre høyringsdokument kan ligge lengre.

Kart som markerer lokaliteten

Sol Smolt AS søkjer om utvida produksjon på lokalitet Storevatn for produksjon av settefisk av laks, aure og regnbogeaure i Solund kommune.

Anlegget har vassdragskonsesjon fra NVE for regulering og uttak av vann fra Storevatnet og Skogavatnet. Lokaliteten ligg innanfor område avsett til næringsverksemd i gjeldande kommuneplan for Solund kommune.

Til toppen