Kunngjeringar og høyringar

Her vil de finne  plansaker og andre kunngjeringar som vert lagt ut til offentleg ettersyn i Solund kommune. Dei nyaste høyringane ligg øverst

Høyringsfristar går fram av dei ulike dokumenta. Dei fleste høyringane vil som utgangspunkt ligge ute til orientering omlag 3 veker etter høyringsfristen. Nokre høyringsdokument kan ligge lengre.

Artikkelliste