OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Kunngjeringar og høyringar

Her vil de finne  plansaker og andre kunngjeringar som vert lagt ut til offentleg ettersyn i Solund kommune. Dei nyaste høyringane ligg øverst

Høyringsfristar går fram av dei ulike dokumenta. Dei fleste høyringane vil som utgangspunkt ligge ute til orientering omlag 3 veker etter høyringsfristen. Nokre høyringsdokument kan ligge lengre.

Frå gjeldande klimaplan for Sogn og Fjordane fylke og dei statlege planretningslinjene, veit vi at klimaomstilling krev omfattande tiltak. Dette må skje relativt raskt om vi skal klare 2-gradersmålet, og det langsiktige målet til FN sitt klimapanel om netto nullutslepp. Naturkrisa er rapportert å vere større enn klimakrisa. Solund kommune ynskjer innspel til planarbeidet.

Solund kommune ynskjer å få innspel om kulturminne, kulturmiljø og kulturlandskap som har ein verdi. Innspela er tenkt skal leggast inn i Kulturminnesøk av interessentar.

I samband med prosjektet Ro- og Padleruter i Vestland lysast det no ut eit tilskot til kartlegging av ro- og padleruter og til tilrettelegging i samband med roing og padling.

Kommunar og friluftsråd kan søke på tilskotet. 

Til toppen