Sende fakturaer til oss

Det er fleire måtar å sende faktura til Solund kommune på.

Elektronisk faktura (EHF)

Du kan sende fakturaer direkte til fakturasystemet vårt ved å bruke vårt organisasjonsnummer

  • 964 967 458

Vi føretrekkjer at alle som kan gjer det på denne måten

Faktura på e-post

Du kan sende fakturaer som vedlegg i e-post til post@solund.kommune.no 

Faktura pr brevpost

Du kan sende faktura i posten til

Solund kommune
Hardbakke 26
6924 Hardbakke