Tilgjengelegheitserklæring

Alle skal ha like moglegheiter til å bruke www.solund.kommune.no. 
Vårt mål er å gjere innhaldet på Solund kommune si nettside så tilgjengeleg som mogleg for alle brukarar. 

Solund kommune si tilgjengelegheitserklæring  finn du her

 

Universell utforming er ein del av dagleg forvaltning og vidareutvikling av nettstaden.
Vi har kontinuerleg fokus på å rette opp feil.
 

Hjelp oss å bli betre

Vi set pris på tilbakemelding på ting vi kan gjere betre.

Du kan gje oss tilbakemelding på fleire måtar:

  • Bruk tilbakemeldingsknappane nedst på kvar side – Fann du det du leitte etter. Ved å trykke Ja eller Nei kan du legge inn kommentarer og forslag til forbetringar
  • Send e-post med kommentarer og forslag til forbetringar til post@solund.kommune.no
     

Regelverk og krav for universell utforming av IKT

Du kan lese om EU sitt webdirektiv om universell utforming av nettstader på uutilsynet.no

Amund Fuglebakk Aglen
Stabsleiar
Stab
Epost
Telefon 57 78 62 14
Mobil 40 49 29 08
Marit Utvær
Konsulent
Stab
Epost
Telefon 57 78 62 02