Koronaviruset - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronaviruset. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett

Her finn du siste nytt, informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 
Aktuelt
Publisert 29.05.2020

Solund kommune skal velje meddommarar til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten. Ynskjer du å bidra som meddommar, eller kjenner du nokkon som kunne passe til rolla? Gje tilbakemelding til post@solund.kommune.no innan 4. juli 2020. 

Publisert 29.05.2020

Kommunehuset på Hardbakke opnar oppatt for publikum frå tirsdag 2. juni 2020.

Ingen skal møte umeldt på kommunehuset, alt oppmøte skal avtalast på telefon 57 78 62 00. Nokre tilsette vil framleis ha heimekontor, ein telefon til sentralbordet vil avklare dette

 

 

 

 

Publisert 22.05.2020
Juni 2015


 Solund Formannskap vert kalla inn til møte torsdag 28. mai 2020 kl 09.00

Saker til handsaming i møtet kan de lese her (PDF, 15 MB)

  

Publisert 18.05.2020

Inntektsgrensene har no auka slik at fleire kan få bustøtte. Dette er eit midlertidig tiltak i perioden april til oktober 2020 som skal hjelpe dei som er økonomisk ramma av korona-pandemien. Det er beregna at ca. 13 000 fleire kan få bustøtte. 

Les meir om den midlertidige ordninga på Husbanken sine nettsider.

Publisert 13.05.2020

På grunn av Covid-19 viruset vert det ein utradisjonell  feiring i år, men 17. mai-komiteen har sett saman eit program som vi vonar innbyggjarane vil ta del i. Det er m.a. laga ein "Digital 17. mai" på youtube. Her finn du direktelink

Les heile programmet her. (PDF, 531 kB)

Publisert 11.05.2020
2009

Solundheimen kan bli heilt stengt for besøkande på kort varsel ved testing av personale eller pasientar for Covid 19. Ein vil i tida framover ha låg terskel for testing dersom nokon har forkjølelses-symptom.

Solund kommune ber om forståing frå pårørande for at ein må stenge heilt i slike periodar.  

Det vil ved negativt prøvesvar straks bli opna oppatt for avgrensa besøk til bebuarar som ikkje kan gjere seg nytte av kontakt via nettbrett.

 

Publisert 04.05.2020

 Vi har starta arbeid med skifting av UV-aggregat i reinseanlegget i Hardbakke vassverk.

Frå  tirsdag 5.mai 2020 vil reinsing skje ved dosering med klor medan arbeidet pågår.

For å være på den sikre sida oppmodar vi abonnentar om å koke drikkevatn inntil nye UV-aggregat vert sette i drift att.

Voner dette kan skje fredag 8.mai 2020, men det kan og ta litt lenger tid om det oppstår utfordringar. Vi oppdaterer når UV-aggregat vert sett i drift.

Publisert 04.05.2020

Tidlegare år har Solund kommune hatt tilbod om sommarjobbar for ungdom i alderen 13 - 17 år. Det vert ikkje utlyst slike sommaren 2020, dette  grunna korona-pandemien.

 Vi håper å komme attende til ordninga sommaren 2021.

Publisert 30.04.2020

 Solund Kommunestyre vert kalla inn til videomøte tirsdag 5. mai 2020 kl 11.00.

Saker til handsaming i møtet kan de lese her