Aktuelt
Publisert 16.09.2019

MS Atløy legg nok ein gong ut på fjordaferd.

Båten kjem til Solund 28. september 2019 og vil legge til kai i Ytrøygrend kl 12.30 - 13.30 (PDF, 77 kB) og på Hardbakke kl 16.00 - 18.30. (PDF, 77 kB)

 

Båten er open for ALLE og det er GRATIS adgang

 

 

 

 

 

Publisert 10.09.2019

Valresultatet for Solund kommune er no klart.

Av totalt 650 personar med røysterett var det 454 personar som røysta i kommunestyrevalet (69,85 %). Av desse hadde 207 personar førehandsrøysta og 247 røysta på valdagen.

Torsdag 17. oktober er det konstituerande møte i det nye kommunestyret som då vel formannskap, ordførar og varaordførar.

Publisert 05.09.2019

Verdas fysioterapidag er søndag 8. september, men vert i år markert fredag 6. september. I år set «Word Confederation for Physical Therapy» (WCPT) søkelyset på kroniske smerter.

Hovudfokus i år er betydninga av trening i handteringa av kroniske smerter, fordi trening:

  • Bevarer førligheit og smidigheit.
  • Er viktig for hjarte- og karhelse.
  • Bygger og bevarer muskulatur.
  • Gir betre humør og meir velvære.
  • Gjer at ein taklar smerter betre, og blir tryggare på å delta i ulike aktivitetar.
  • Hjelper ein til å ta styring over eige liv og reduserer frykt.

 

 

 

Publisert 04.09.2019
Juni 2015

Solund Kontrollutval er kalla inn til møte tirsdag 10. september 2019.

Saker til handsaming kan de lese her.

 

 

 

Publisert 03.09.2019

 

Skatteetaten held kurs for nye næringsdrivande. Kurs er gratis og varer omtrent i 4 timar. I utgangspunktet er det for nye næringsdrivande, men det er ope for andre, både folk som vurdere å starte opp, og som har dreve ei stund. Kurs er delt opp i ENK og AS.

Publisert 03.09.2019

 

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) skal i perioden 15. september - 1. desember gjere undersøkingar av landet sine vassressursar. Det vil bli nytta helikopter i dette arbeidet.

Publisert 03.09.2019

Helsestasjon-/skulehelseteneste har fått tilskot frå helsedirektoratet, m.a. for å auke kompetansen og for å vere meir tilgjengeleg.

I haust har vi hatt opplæring  for alle tilsette i barnehagen, SFO og småskulen i Psykologisk Førstehjelp – Grøne tankar – Glade barn.

I tillegg har vi hatt opplæring for alle foreldre i Psykologisk førstehjelp.

Helsestasjonen har kjøpt inn Psykologisk førstehjelp for utlån.

Snart får óg Biblioteket utlån av PF skrin.

 

 

 

Publisert 28.08.2019

Aktiv på dagtid startar oppatt måndag 2. september 2019.
Det vert varierte aktivitetar måndag til fredag.

Sjå program, pris, transportinformasjon og kontaktinformasjon her (PDF, 542 kB)

 

 

Publisert 26.08.2019

Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) i Sogn og Fjordane delar kvart år ut ein pris til ein person, ei gruppe eller eit lag som har gjort ein særskilt innsats for trafikktrygging i fylket.

Vinnaren får kr. 25 000 og ein diplom. Prisen vert overrekt på fylkestinget i oktober.

Alle kan nominera kandidatar til Trafikktryggingsprisen.

 

 

 

Fann du det du leitte etter?