Aktuelt
Publisert 17.07.2018
Hardbakke

Solund kommune har ledige stillingar for lærarar, 1 - 7 klasse, samt engelsk og tysk på ungdomstrinnet. Les heile utlysingsteksten her.

Publisert 04.07.2018
Bilde rørdalsfjord

Innføring av forbod mot bruk av open eld utandørs

 

Publisert 04.07.2018
Les-i-sommar.jpg

Biblioteket har fylgjande opningstider i perioden 03.07 - 03.08.2018:

Veke 28 (09.07 - 13.07) er biblioteket sjølvbetjent - d.v.s. at du må henvende deg til resepsjonen på kommunehuset for hjelp.

Veke 29, 30 og 31 har vi desse opningstidene:

Tysdag, onsdag, torsdag og fredag: 10.00 - 14.00

OBS - biblioteket kan bli stengt på kort varsel.

Viser elles til facebooksida til Solund Bibliotek og heimesida (google Solund Bibliotek websok)

 

Publisert 04.07.2018
Litle Færøy Buldring

Solund kommune har starta arbeidet med kartlegging og verdisetting av friluftsområder, kalla friluftslivskartlegginga. Vi skal kartleggje areala som vert nytta til friluftsliv i vår kommune og lage eit temakart for friluftsliv. Dette er eit viktig kommunalt verktøy i arealplanlegginga for å identifisere, utvikle og ivareta areal for friluftsliv i kommunen.

Publisert 04.07.2018
Carl Nyborg-Christensen

Personvernombodet skal jobbe for at personvernet til tilsette og innbyggarane vert behandla på ein god måte i tråd med norsk lovgjevnad og EU sin personvernforordning (GDPR).

 

 

 

 

 

Kommunane i Ytre Sogn og Sunnfjord har valt å samarbeide om personvernombod. Felles personvernombod for kommunane: Askvoll, Hyllestad, Høyanger, Gaular, Gulen, Fjaler, Førde, Jølster, Naustdal og Solund er tilsett i SYSIKT med arbeidsstad på kommunehuset på Skei i Jølster.

Publisert 03.07.2018
2016-10-07 Vedlegg 4a_HPV-unge kvinner_greyandred_50mm_outlined.jpg

Alle kvinner født 1991 og seinare får frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit to-årig vaksinasjonsprogram. Vaksinen anbefalast til unge kvinner for å førebyggje livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaka av HPV-infeksjon. 

Publisert 03.07.2018
Aktivitetsstove dagsenter.jpg

Solund Dagsenter vert stengt veke 28 - 30 (09.07.18 - 27.07.18) grunna ferieavvikling.

Publisert 03.07.2018
illustrasjon momskomp 2018

Lotteri- og stiftelsestilsynet orienterer om ordninga:

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018.

Mange som ikkje søkjer
Erfaring frå tidligare år viser at det finns mange lag og organisasjonar som ikkje søkjer om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjonar som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskeforbund. Slike såkalla underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader frå underledd som kjem direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avviste.

 

 

Fann du det du leitte etter?