Aktuelt
Publisert 08.11.2019

Høyringsfrist: 14. november 2019.

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vert etter vedtak i formannskapsmøte 03.10.2019, lagt ut på høyring og til ettersyn, i samsvar med Plan- og bygningslova sin § 11-14. Planen er lagt ut på kommunen si heimeside, og i fysisk format på kommunehuset.

 

 

Publisert 01.11.2019

Klikk på bileta for meir informasjon om seminaret, inkl. program.


 

 

 

 

 

   

 

 

 

Publisert 30.10.2019


 Kva gjer du dersom straumen er vekke i fleire dagar eller det ikkje er vatn i springen?

Denne veka har eigenberedskap særleg merksemd over heile landet.

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) står bak den årlege kampanjeveka, med mål om å auke folk sin kunnskp om eigenberedskap og få fleire til å gjere eigne førebuingar.

Du kan lese meir, finne brosjyrer og gode tips på fylkesmannen sine nettsider.

 

Publisert 30.10.2019
2012

 Saker til handsaming i Solund Formannskap sitt møte 30. oktober kan de lese her.

 

Når møteprotokollen er klar kan de lese den ved å gå på Postliste på framsida - velge Møteplan og klikke på dato for det aktuelle utvalet.

 

 

 

Publisert 30.10.2019
2012

 Det vert møte i kontrollutvalet tirsdag 5. november 2019 kl 11.00.

Saker til handsaming kan de lese her 

Publisert 24.10.2019

 I medhald av plan- og bygningslova § 11-14 vedtok kommunestyret den 17.10.2019, å legge Kommuneplanen sin samfunnsdel 2020 - 2030 ut på høyring. Høyringsperioden er 24.10.2019 - 06.12.2019.

 

Publisert 14.10.2019

Aktiv på dagtid startar oppatt etter haustferien måndag 14. oktober 2019.
Det er litt endringar i programmet og aktivitetane vil gå måndag, onsdag og torsdag .

Sjå program, pris, transportinformasjon og kontaktinformasjon her (PDF, 545 kB)

 

 

Publisert 11.10.2019

Saker til handsaming i Solund kommunestyre kan de lese her.

Kommunestyret vil også handsame følgjande tilleggssak. (PDF, 136 kB)(vedlegg 1  (PDF, 4 MB), vedlegg 2) (PDF, 3 MB)

Det nye kommunestyret vert innkalla til konstituerande møte kl. 14.00, saklista til dette møtet finn de her.

Når møteprotokollane er klare kan de lese dei ved å gå på Postliste på framsida - velge Møteplan og klikke på dato for det aktuelle utvalet.