OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Aktuelt

Møte i Solund formannskap og Solund kommunestyre 8. desember 2022

Møtet i formannskapet startar kl 09.00, og møtet i kommunestyret startar kl. 10.00. Begge møta vert i Solund Grendahus

Opning av nye mobilmaster i Solund

Solund kommune har sidan 2019 gjennomført eit prosjekt med Telenor om betring av mobildekninga i kommunen.

Vinteren er høgsesong for bustadbrannar – test røykvarslaren 1. desember

I Solund   kommune har det vore 1   bustadbrann dei siste fem åra .  Røykvarslaren reddar liv. Test røykvarslarane og byt batteri ved behov på røykvarslardagen 1. desember. 

Innstilling økonomiplan og budsjett

Solund administrasjonsutval og Solund formannskap handsama i dag budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026.

Offentleg ettersyn på utviding av lokalitet på land

Sol Smolt AS søkjer om utviding av lokalitet for settefiskproduksjon av laks, regnbogeaure og aure ved Storevatnet i Solund kommune.  Utlysinga av høyring . 

Har du innspel om kulturminne?

Solund kommune ber om innspel til kulturminne, kulturlandskap og kulturmiljø. Veit du om kulturminne? Vi ynskjer innspel både om fysiske objekt og område, og handlingsbåren kunnskap. 

Koronavaksine - oppdaterte anbefalingar for oppfriskingsdose 4

Folkehelseinstituttet (FHI) har komt med oppdaterte anbefalingar for kven som kan få oppfriskingsdose.    

Møte i Solund Administrasjonsutval og Solund Formannskap 24.11.2022

Det vert møte i Solund Administrasjonsutval og Solund Formannskap torsdag 24. november frå kl. 09.00. Begge møta vert på Solund kommune sitt møterom

Har du innspel til klima og naturmangfaldsarbeid i Solund?

Solund kommune ber om  tilbakemelding på korleis du betre kan bidra mot klima- og naturkrisa, korleis Solund kommune skal bringe ut kunnskap om temaa og korleis Solund kommune kan legge betre til rette? Er du uroa over ekstra utgifter eller faren for ekstremvêr? Har du meningar om overhausting? Veit du om framnade artar eller spesifikk ureining?

Alle fortener ei fin jul

Kjenner du born som treng ei ekstra juleglede?  Vi treng hjelp til å finne dei borna som treng ei ekstra juleglede i form av gåvekort eller innpakka gåver  

Til toppen