Feil på utsende eigedomsskattesetlar

Det har kome inn ein feil på utsende eigedomsskattesetler. Skattegrunnlaget har hamna på linja for bunnfrådrag. 

Passbussen kjem til Hardbakke 28. februar - 1. mars 2024

Passbussen kjem til Hardbakke 28. februar til 1. mars 2024. Den vert ståande ved kommunehuset.   Ein kan allereie no bestille time på www.politiet.no .

Hovudopptak Solund Barnehage 2024

Søknadsfrist for hovudopptak ved Solund barnehage er 1.mars 2024.  Oppstart vert frå 16.08.2024

Kunngjering eigedomsskatt 2024

I medhald av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt for år 2024, sak 061/23 og med heimel i eigedomsskattelova § 15, legg ein ut eigedomsskattelistene til offentleg gjennomsyn i seks veker frå 28. februar 2024.  

Møte i Solund Formannskap og Solund kommunestyre

Formannskapet er kalla inn til møte torsdag 15. februar 2024 kl 09.00 og kommunestyret er kalla inn til møte kl. 10.00 Begge møta vert i Grendahuset

Byggekamera

I samband med bygging av ny ungdomskule har vi montert kamera på byggeplassen som ein del av dokumentasjonen i byggjefasen.   

Bygdevekstavtale

Avtalen er eit samarbeid med Fedje kommune, og kommunane mottek tilsaman to millioner i første omgang, med mogelegheit for fire millioner til i ein seinere fase. Du kane lese meir på heimesida til Solund kommune ( lenke ).

Kva skjer i Solund 5.12.23

Det var Kva skjer i Solund 5. desember. Du kan lese meir på heimesida ( lenke ). 

Tannlegetilbodet i Solund desember 2023

Det vert endringar i tannhelsetenesta ut 2023

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027

Administrasjonsutvalet og formannskapet handsama budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027 i møte 21. november 2023. Kommunestyre skal fatte endeleg vedtak i saka i møte 7. desember.