Aktuelt
Publisert 12.07.2019
Manntal 2019

For å kunne røyste ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 må du stå i manntalet.

Publisert 05.07.2019
Solundheimen

Solund helsestasjon har feriestengt frå  8 juli  til 26 juli.

Har du spørsmål,  ring legekontoret på tlf 57 78 62 80.

For timebestilling hos jordmortenesta kan du ringe Flora helsestasjon på tlf  57 75 80 30.

Vakt tlf jordmor:  416 35 117

Publisert 02.07.2019
390px-Solund_komm_svg 3.jpg

Får du faste fakturaer som kommunale avgifter, eigedomsskatt, betaling for barnehageplass og liknande?
Ynskjer du å sjå utviklinga eller historikken på desse?
Treng du kanskje utsett betalingsfrist ein månad?

Under Skjema og sjølvbetjening - Innbyggjarinnsyn faktura finn du meir informasjon og link til pålogging.

Publisert 01.07.2019
Tannlegeutstyr

Tannklinikken har feriestengt frå 5.juli til 28.juli.
Ved behov for akutt tannlegehjelp i denne perioden for prioriterte pasientar, kan ein ta kontakt med Askvoll tannklinikk på tlf 57 63 69 20.

Publisert 27.06.2019
Tunell med merking

I løpet av vinteren 2019/2020 startar Statens Vegvesen arbeidet med å utbetre tunellane på FV 606. Høgda i dag er på 4 meter og dette skaper ikkje sjeldan vanskar for transport til/frå  kommunen.

I samband med utbetringa vurderer ein også om overflødige massar kan nyttast til fleire møteplassar.

Denne utbetringa løyser ein av dei største flaskehalsane på FV 606.

 

Publisert 26.06.2019
Ill skulen

I møte 20.juni vedtok eit samla kommunestyre å gå vidare med forprosjekt til nytt skulebygg og bibilotek.  Det skal no utarbeidast konkurransegrunnlag for bygging med mål om byggestart våren 2020.

Bygget er tenkt ferdigstilt sommaren 2021.

Med det nye skulebygget vil ein få moderne og funksjonelle undervisningslokale og ein får samla personalavdeling for begge skulebygga. Bygget rommar klasserom for ungdomsskulen, personalavdeling og spesialrom for musikk, mat og helse, kunst og handverk og naturfag. Nytt bibliotek har fått ei sentral rolle i det nye bygget og vil fungere både  som skulebibliotek og folkebibliotek. 

 

Publisert 21.06.2019
Solund kommune

Solund formannskap vert kalla inn til ekstra møte måndag 24. juni. Saker til handsaming kan de lese her.

Publisert 21.06.2019
Valurne

I 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsval.

Tidleg førehandsrøysting er frå 1. juli - 11. august og ordinær førehandsrøysting innanriks er i perioden 12. august - 6. september.

Førehandsrøysting utanriks er i perioden 1. juli - 30. august 2019.

Publisert 17.06.2019
Oversiktsbilde Solund

Saker til handsaming i Solund kommunestyre sitt møte torsdag 20. juni kan de lese her

Dokumentet er stort og tek lang tid å opne, sakskart med link til den enkelte sak finn de her

Publisert 14.06.2019
Pride

Pride-arrangementet som vert arrangert i Sogn og Fjordane denne helga løfter fram verdiar som respekt og likeverd for alle uansett  legning. Det også ei påminning om at å få leve som den ein er ikkje er akseptert i mange samfunn. Og også i vårt land veit vi at menneske kan oppleve trakassering på grunn av t.d. seksuell legning. Dette har vi som samfunn eit felles ansvar for å  stoppe. Ei feiring av mangfaldet er viktig og kan bidra til ein opnare dialog og større forståing.

Solund formannskap vil oppmode alle innbyggjarane i vår kommune til å gjere det ein kan, på skulen, arbeidsplassar, i organisasjonar og i nabolag, for at alle, uansett legning, livssyn, nasjonalitet eller tru skal oppleve seg inkludert og respektert som den ein er.

Eit mangfaldig samfunn er også eit sterkt samfunn.

Fann du det du leitte etter?