OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Aktuelt

Tenk tryggleik og klipp hekken før skulestart

Små barn på skulevegen blir lett usynlege bak store hekkar og busker. Dette kan føre til farlege situasjonar i trafikken. Trygg Trafikk oppmodar folk om å klippe hekkane i samband med skulestart.

Koronavaksine - oppfriskingsdose 4

Folkehelseinstituttet anbefaler at personar som er 75 år og eldre får oppfriskningsdose 4.

Opning av Solund Treningssenter

Solund kommune opnar opp for påmelding til Solund Treningssenter. Opningsdato: 02. august 2022. Solund treningssenter består av eit moderne trimrom med trimutstyr av studiokvalitet. Trimrommet er berekna for alle som ynskjer å trene og vere i fysisk aktivitet i Solund.  Treningssenteret opnar offisielt 02. august men kommunen tek atterhald om at treningssenteret kan bli stengt i kortare periodar på dagtid i samband med ferdigstilling av bygget.   Informasjon knytt til teikning av medlemskap Kontigentprisar Solund Treningssenter Kategori Pris 6 mnd. Korttidsavtale Vaksen Kr 1300,- Kr 300,- Ungdom/Student Kr 400,- Kr 90,- Ytterlegare informasjon Solund Treningssenter Ytterlegare informasjon Aldersgrense: 16 år Barn 13 - 15 år går gratis ved følge av vaksen Opningstider Kl. 05.00 - 24.00 kvar dag For utdeling av nøkkelkort betalast Kr 100,- i depositum   Medlemskapen gjeld 6 månadar om gangen. Korttidsavtale gjeld for ein månad. Dersom ein ynskjer ein lengre avtale må ein teikne ordinært medlemsskap. Fyll ut det elektroniske skjemaet på heimesida eller møt opp på kommunehuset om du treng hjelp. Ta med skjemaet til servicekontoret så vi får registrert deg. Det er enda litt usikkert om nøkkelkortsystemet er oppe og går når treningssenteret opnar. Det vil i så fall bli lagt ut nøkkel i ein nøkkelboks utanfor trimrommet på treningssenteret som ein mellombels løysing. Meir informasjon kjem seinare.   Påmeldingskjema finn du her Skjemaet må skrivast ut og signerast.

Velkommen til Solunddagane 2022

Her ser du detaljert program for Solunddagane 2022  

Verdensdagen for psykisk helse 2022

Tema for årets markering er «Vi trenger hverandre #Løft blikket»

Ferieavvikling Solund kommune

Her finn du tidsrom for ferieavvikling for biblioteket

Ny parkeringsplass i Hardbakke klart til bruk

Det er auka behov for parkeringsplassar i sommar. Kommunen vil halde den nye parkeringsplassen i Hardbakke open for alle. Kapasiteten i hamna er begrensa, og Solund kommune flyttar langtidsparkering i Hardbakke til den nye parkeringsplassen. Plassen kan og nyttast til korttidsparkering. Bubilar skal parkere ved Grendahuset. Tilhengarar skal ikkje plasserast i hamneområdet. Parkeringsplassen kan seinare bli stengt i forbindelse med bygging av ny ungdomskule.

Solundavisa 2022

Solundavisa 2022 er no   komen ut. Avisa vært levert til alle husstandar i kommunen, og er elles og f   inne på butikkar, overnattingsstader og kommunehuset. Om du ynskjer å lese avisa digitalt kan du gjere det her.

Solund kommune har medverknadsprosessar

Solund kommune har fleire medverknadsprosessar gåande no i sommar. Fristen for alle medverknadsprosessane er sett til 1. september. 

Siste kommunestyremøte for Askeland

16. juni blei administrasjonssjef i Solund kommune Erik Askeland takka for langt og godt samarbeid av ordførar Gunn Åmdal Mongstad på vegne av heile Solund kommunestyre. 

Til toppen