Aktuelt
Publisert 24.09.2018
Slåtteonn 2009

 

Solund kommune har ca kr 100.000 att av tildelte SMIL – midlar 2018. Det vert sett ny søknadsfrist til 15.oktober.

Link til søknadsskjema finn du her.

 

 

Publisert 17.09.2018
Ytre Solund bru.JPG

 

Samferdsledepartementet godkjende 13.09. at prosjektet Ytre Steinsund bru kan løysast som eit ferjeavløysingsprosjekt.

 

I brevet frå departementet til fylkeskommunen står det fylgjande:

«Samferdselsdepartementet konkluderer med at søknad om ferjeavløysingsmidlar til prosjektet fv 606 Ytre Steinsund bru i Sogn og Fjordane vert godkjent, under føresetnad av at fylkestinget gjer eksplisitt vedtak om finansieringsplan i samsvar med saksframlegg for fylkestinget i desember 2017.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i eige brev til fylkeskommunen opplysa om årleg sum med ferjeavløysingsmidlar og kor lang utbetalingsperiode som vert lagt til grunn for prosjektet.»

 

- Dette er fantastisk gode nyhende og betyr at dersom den naudsynte avklaringane frå KMD kjem slik at Fylkestinget kan handsame saka endeleg i oktober, vil den vidare planlegginga av prosjektet starte innan kort tid, seier ordførar Gunn Åmdal Mongstad.

 

Ein reknar med ei byggjetid på om lag 3 år.

 

 

Dersom du vil prøvekøyre traseen allereie no, kan du gjere det her:

https://www.youtube.com/watch?v=xovLHqWmdYc

 

Pressemelding frå Nærings- og fiskeridepartementet:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ytre-steinsund-bru-kan-fa-midlar-i-40-ar/id2610804/

Publisert 14.09.2018
VaraordførarTom Færøyg ordførar Gunn Åmdal Mongstad ved eit besøk på Sulefisk, dagleg leiar Michael Niesar til høgre.jpg

10. september vart det kjent at Solund kommune får om lag 23,5 millionar kroner frå Havbruksfondet i 2018. 

- For Solund kommune er dette eit svært viktig bidrag for å kunne realisere planar som kan bidra til ei positiv utvikling for både busetnad og fleire arbeidsplassar i kommunen. Dette viser at havbruksnæringa i Solund er ein viktig bidragsytar til samfunnet, seier Solund sin ordførar Gunn Åmdal Mongstad.

 

 

Publisert 10.09.2018
Kulturskulen

Ynskjer du å delta på ein av kulturskulen sine aktivitetar eller lurer du på kva den kan tilby?

 

Les meir om alle aktivitetane her.

Publisert 06.09.2018
Route 606...

 Solund kommune skal rullere tiltakslista i Trafikktryggleiksplanen hausten 2018.

Forslag til tiltak kan sendast til post@solund.kommune.no - merk eposten med trafikktryggleik 2018

Leveringsfrist: 26.09.18

Publisert 04.09.2018
Telefon

Grunna endringar i postgang lyt vi endre opningstidene på telefonen ved legekontoret.
Endringa vil tre i kraft frå måndag 10.09.18

Nye opningstider vil vere:

0830 – 1130
1300 – 1430

 

Kontoret vil vere bemanna mellom 0800 – 1515.

Publisert 03.09.2018
Bibliot.

 Frå 1. september 2018 vert det kveldsope onsdag i staden for tysdag som tidlegare. Dette vert ei prøveordning i haust for å sjå om dette er ein kveld som passar betre for publikum.

Opningstidene i haust er:

Tysdag - torsdag kl 11.00 - 13.00
Onsdag - 17.00 - 19.00

Som tidlegare køyrer vi "fleksitid", er døra opa og folk tilstades utanom opningstidene er det berre å stige på.

Publisert 24.08.2018
Aktiv på dagtid logo

Aktiv på dagtid startar oppatt 27. september og vil ha tilbod tirsdag - fredag kvar veke. Aktivitetane vert i idrettsbygget på Hardbakke som tidkegare.

 

Publisert 22.08.2018
Politiet.JPG

 

 

Frå 1. september gjeld fylgjande opningstider  ved lensmannskontoret i Masfjorden:

Tysdag, onsdag og torsdag: kl 10.00 - 14.00
Måndag og fredag er kontoret stengt
 

Bemanningssituasjonen i Nordhordland lensmannsdistrikt er krevjande ettersom det er færre tilsette enn før. I samband med endring av opningstid vil politiet i større grad enn no kunne ha personell med fullverdig operativ godkjenning til stades ved kontoret. Målsettinga er å ha ei operativ patrulje i området oftare enn det har vore den siste tida. I tillegg til å bemanna kontoret, skal patrulja vere ute og ha kontrollaktivitet og anna førebyggande arbeid. For å kunne gjere dette vert opningstida på kontoret redusert, men kontoret er framleis ope 3 dagar i veka.

Dersom du ynskjer kontakt med oss ved lensmannskontoret,  kan du ringe 56 35 56 70.

Ved nødstilfelle - ring 112.

Gulen, Masfjorden og Solund lensmannsdistrikt

Fann du det du leitte etter?