Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 
Aktuelt
Publisert 11.06.2021
2009

Solund Helsestasjon

Helsestasjonen har feriestengt veke 29, 30 og 31

Har du spørsmål, ring legekontoret på tlf. 57 78 62 80, eller ring jordmortenesta ved Kinn kommune, Flora helsestasjon  på tlf.  57 75 80 30 for timebestilling.

Vakt tlf.:  41 63 51 17

 

Ergoterapitenesta

Ergoterapitenesta har feriestengt veke 30, 31, 32 og 33.

Har du behov for kortvarig lån av hjelpemiddel grunna skade, eller sjukdom i desse vekene vil du få hjelp frå fysioterapitenesta.

Oppdatert informasjon om korleis du går fram om du treng hjelpemiddel vil ligge her     

 

Fysioterapitenesta

Fysioterapitenesta har feriestengt veke 29.


Frisklivsentralen

Frisklivsentralen har eit opphald i tenesta veke 28 til 33.
 

Psykologtenesta

Psykologtenesta har eit opphald i tenesta frå 28 juni 2021 til 15 mars 2022.

Har du spørsmål, kontakt din fastlege, eller legekontoret på tlf. 57 78 62 80.

 

Publisert 10.06.2021

Nye retningsliner frå regjeringa gjer at det er usikkert kor mange vaksinedoser kommunen vil få framover.

Det er varsla at Solund kommune vil få færre doser frå midten av juni til midten av juli.

 

Publisert 09.06.2021

 Velkomen til årsmøte for kyrkjelyden, i Husøy kyrkje. 20.6.21, etter gudstenesta kl. 12. Ope for alle.

Les sakliste m.m. her

Publisert 07.06.2021

Det pågår for tida anleggsarbeid ved idrettsbana i samband med at idrettshuset vert bygd. Det er difor ikkje høve til å parkere verken ved idrettsbana/ klatreparken, på parkeringsplassen nedanfor idrettsbana eller langs grusvegen frå hovudvegen og opp til idrettsbana. Parkering på desse stadane skapar problem for anleggsarbeidet. Det vert oppmoda om at lokalbefolkninga ikkje brukar bil, eller finn ein annan stad å parkere i samband med aktivitet i dette området. Dette gjeld så lenge anleggsarbeidet pågår, og så vil det bli gode parkeringsforhold når anleggsarbeidet er ferdig.

Publisert 04.06.2021

 Solund Kommunestyre er kalla inn til møte torsdag 10. juni 2021 kl 11.00 i Grendahuset.

Saker til handsaming i møtet kan du lese her

Publisert 28.05.2021

 Solund kommune inviterer til ope møte om reiseliv sommarsesongen 2021 onsdag 2. juni kl 17:00. Møtet vert på Teams og er ope for alle.

Meld gjerne inn spørsmål på førehand om det er noko konkret du vil ha svar på til Trond Sæbø Skarpeteig Trond.Saebo.Skarpeteig@solund.kommune.no.

Publisert 28.05.2021

Har du ikkje fått sett filmen som vart laga i samband med 17. mai-feiringa 2021?
Du kan framleis gjere det - du finn lenkje til filmen her

Filmen er laga av Elias Engevik i samarbeid med 17.maikomiteen

Publisert 07.05.2021

 Tomtene i Klubben bustadfelt er lagt ut for sal. Les meir her

Publisert 07.05.2021

Solund kulturskule sitt tilbod for 2021 - 2022 er no klart.

Du finn programmet og meir informasjon her