Aktuelt
Publisert 16.11.2018
Kommunehuset.jpg

Møte i Solund kontrollutval 19.11.2018 kl 11.00 på møterommet til kommunen.

Sakspapira finn du her.

Publisert 13.11.2018
390px-Solund_komm_svg 3.jpg

I samband med registrering og utarbeiding av plan for feiing og tilsyn av fritidsbustader, treng Solund kommune informasjon om fritidsbustaden din.

I januar 2016 fekk me ei ny forskrift om brannførebygging. Eit av tiltaka i den nye forskrifta er at fritidsbustader får same krav til branntryggleik som heilårsbustader.

Kommunen pliktar å gjennomføre tilsyn og feiing i alle fritidsbustader med eldstad.
Solund kommune innfører ordninga frå 01.01.2019.

 

Publisert 13.11.2018
Biblioteket og Frivillegsentralen

 Saker til handsaming i Solund Formannskap sitt møte torsdag 15. november kan de lese her. (PDF, 24 MB)

Publisert 05.11.2018
Sykkelpedal

Statistisk lever vi litt lengre no enn før. Dermed er det ekstra viktig å halde kroppen friskast mogeleg og i god form heile livet. Det kan du få starthjelp til her. Hovudpremien av trim er betre helse, men vi gir vekk aktivitetsarmband, øyretelefonar m.m., dersom du treng litt motivasjon til å kome i gang.

 

 

Publisert 24.10.2018
Solundheimen

Leitar du etter nye utfordringar innanfor helsesektoren? Då er kanskje dette noko for deg. Solund kommune søkjer etter ny helse- og omsorgsleiar. Søknadsfrist er 04. november.

Du finn meir informasjon om stillinga her.

Publisert 23.10.2018
Vaksinasjon

No er årets influensavaksine komen. Du som er over 65 år blir derfor invitert til kommunal vaksinasjonsdag utan timebestilling, alle onsdagar kl. 09.00-12.00 og 13.00-14.30.

Publisert 22.10.2018
Eigenberedskap 1

Kva gjer du dersom straumen er vekke i fleire dagar eller det ikkje er vatn i springen?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) lanserer no kampanjen "Du er ein del av Noregs beredskap" for å bevisstgjere innbyggjarar og auka kunnskapen om eigenberedskap. Du kan lese om kampanjen på DSB si heimeside.

Dersom du ynskjer å vite meir om eigenberedskap kan du denne brosjyren eller besøke Sikker kvardag.

 

Fann du det du leitte etter?