Kronprins Haakon besøker Solund

Torsdag 28. september, fekk Solund besøk av HKH kronprins Haakon. Dette er første gongen Kronprinsen vitjar Solund i offisielt ærend. Kronprinsen steig i land på Hardbakke kai kl. 10:00 og vart teken i mot av ordførar Gunn Åmdal Mongstad, statsforvalter Liv Signe Navarsete og visepolitimeister Arne Johannessen. Solund skulemusikk spelte, og publikum tok i mot kronprinsen med vaiande flagg.  

Skal de søkje om spelemidlar?

Solund kommune ynskjer tilbakemelding på om det er lag og organisasjonar som planlegg å søkje om spelemidlar ved søknadsfristen 15. januar 2024. Dette må vere konkrete prosjekt der blant anna finansieringa er på plass til søknadsfristen. Merk kort frist: 10 oktober. 

Utbetring på Rysjedalsvika ferjekai

Solund kommune har motteke melding om utbetring av betongdekket på Rysjedalsvika ferjekai. Dette kan medføre problem for større køyretøy. Meldinga frå Vestland fylkeskommune er som fylgjer:

Møte i Solund kontrollutval

Solund kontrollutval er kalla inn til møte tysdag 19.09.2023 kl. 11.00 på Solund kommune sitt møterom Saker til handsaming i møte kan de lese her

Valresultat kommunevalet 2023

Solund valstyre har gjennomført endeleg oppteljing av stemmene ved kommune- og fylkestingsvalet. 

Nytt skulebygg med bibliotek

Eg vart så glad for vedtaket om nytt skulebygg at eg måtte felle nokre gledestårer då eit samstemt kommunestyre gjorde vedtaket og ordføraren kunne klubbe eit positivt vedtak, seier rektor Gunnlaug Osvoll Røed.

Ein stor dag for næringstransport i Solund

I løpet av 23. og 24. august har NCC på vegner av Vestland fylkeskommune, både starta og ferdigstilt arbeidet med fresing av dekke og asfaltering av veg i to tunellar i Solund. Målet er å auke køyrehøgda i tunellane, noko som vil tillate meir fleksibilitet i val av køyretøy.

Solund for alvor på 5G-kartet

Stadig større del av Solund kommune har no fått moderne samband etter at fem av i alt 14 basestasjonar i øykommunen er oppgraderte. Ein del arbeid står att, men ambisjonen er at alle basestasjonane skal ha 5G neste år.

Solundavisa 2023

Solundavisa 2023 er no komen ut. Avisa vert levert til alle husstandar i kommunen og er elles å finne på butikkar, overnattingsstader og på kommunehuset.

Signerte brukontrakt Ytre Steinsund bru

Vestland fylkeskommune signerte i dag kontrakt med Skanska AS om bygginga av Ytre Steinsund bru i Solund.