Aktuelt
Publisert 13.05.2022

Engesund Fiskeoppdrett AS søkjer om løyve til flytting av anlegg ved Kverhelleskjeret i Solund kommune. Kunngjeringa av høyringa for Kverhelleskjeret.
Høyringsfrist 26.05.2022.

Eide Fjordbruk AS søkjer om løyve til etablering av ny lokalitet for oppdrett av matfisk for laks, aure og regnbogeaure ved Lyngholmane sør for Færøy i Solund kommune.
Kunngjeringa av høyringa for Lyngholmane.
Høyringsfrist 15.06.2022.

Publisert 11.05.2022

Folkehelseinstituttet tilbyr no GRATIS vaksine førebyggjande mot lungebetennelse til alle over 65 år.

Legekontoret har fått inn ein del  Pneumovax og set dei fortløpande i mai og juni.

Ring legekontoret for avtale - tlf 57 78 62 80

Publisert 11.05.2022

 Vestland fylkeskommune lyser ut folkemusikk- og kunstnarstipend. Søknadsfristen for begge ordningane er 1. juni. Du kan lese meir på Vestland Fylkeskommune sine heimesider. 

 

Publisert 06.05.2022

Solund kommunestyre vedtok i møte 5. mai 2022 å tilby Jens-Eivind Kobbeltvedt stillinga som kommunedirektør i Solund.

Publisert 04.05.2022

 Programmet for 17. mai-feiringa  er no klart.

17. mai-komiteen oppmodar alle til å ikkje parkere i hamna eller ved Grendahuset. De kan parkere på plassen ved kyrkja, idrettsbygget eller Hardbakke senter.

Publisert 03.05.2022

Solund kommunestyre er kalla inn til møte torsdag 5. mai kl 09.00 i Solund grendahus.

Saker til handsaming i møtet kan de lese her

Publisert 03.05.2022
2012

Det vert halde årsmøte i Solund Frivillegsentral torsdag 5. mai kl 10.30 på Solund kommune sitt møterom.

Solund Formannskap er deretter kalla inn til møte kl 11.30 på Solund kommune sitt møterom

Saker til handsaming i formannskapsmøtet kan de lese her

Publisert 03.05.2022
2012

 Solund kontrollutval er kalla inn til møte torsdag 12. mai kl. 11.00 på Solund kommune sitt møterom

Saker til handsaming i møtet kan de lese her

Publisert 25.04.2022

 Det vert koronavaksinering på Solund legekontor fylgjande dagar:

  • Fredag 29.04 kl. 11.00 (veke 17)
  • Onsdag 11.05 kl 11.00 (veke 19)
  • Onsdag 29.06 kl. 09.30 (veke 26)
Publisert 25.04.2022

20. april gjekk startskotet for Folkehelseundersøkinga i Vestland 2022.

Undersøkinga vil gje Solund kommune ny og unik lokalkunnskap om korleis innbyggjarane våre har det. Resultata frå undersøkinga vil bli viktige verktøy i arbeidet med å skape gode lokalsamfunn og nærmiljø.