Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 
Aktuelt
Publisert 16.09.2021

Onsdag 15. september 2021 vart vegen til Kråkenes offisielt opna på snuplassen på enden av vegen. Representantar frå dei tre samarbeidspartane, andre lokale aktørar og bygdefolk var tilstades.
Det var helsingar frå dei ulike aktørane,  servering og musikk av ei gruppe frå Solund Skulemusikk.

 

 

 

Publisert 15.09.2021

 Solund kontrollutval har møte onsdag 22. september 2021 kl. 11.00.

Saker til handsaming i møtet kan de lese her

Publisert 07.09.2021

Vaksinedose 3.
Solund kommune vil dei neste vekene tilby vaksine dose 3 til personar med nedsett immunforsvar.

Legekontoret har oversikt over kven dette gjeld, og dei aktuelle vil få telefon med tilbod om vaksinetime.

 

Publisert 06.09.2021

 Solund formannskap skal ha møte 9. september 2021 klokken 09.00 på møterommet ved kommunehuset.

 

Saker til handsaming i møte kan du sjå her.

Publisert 06.09.2021

 Aktiv på dagtid startar opp med det vanlege haustprogrammet torsdag 9. september 2021.

Program og meir informasjon kan de lese her (PDF, 546 kB)

Publisert 06.09.2021

 På kontaktmøte Solund kommune hadde med lag og organisasjonar 11.03.20 vart det gjennomført ein workshop der tema var kommunen og frivilligheita i samspel. På bakgrunn av innspela som kom på møte er det no laga eit framlegg til ein frivilligstrategi for Solund kommune.

Publisert 02.09.2021

I Friluftslivets veke 4. – 12. september 2021 feirar vi norsk natur og friluftsliv gjennom ei heil veke – og inviterer heile Norge til å bli med ut på tur! Heile Norge vert invitert til å bli med ut i naturen. Over heile landet kan du delta på spennande friluftslivsaktivitetar i regi av lokale lag og foreiningar, organisasjonar, friluftsråd og kommunar der du bur.

Publisert 26.08.2021

Hold Norge Rent med fleire inviterer til ein nasjonal ryddedugnad 11. - 19. september. I denne samanheng kan ein søkje om motivasjonsmidlar. 

Publisert 26.08.2021


Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Mobbeombodet i Vestland er eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. Mobbeombodet rettleier i saker som handlar om psykososialt miljø, om barnet sine rettar og korleis du kan gå fram om eit barn ikkje har det bra. Mobbeombodet har teieplikt.

 

Her finn du geografisk inndeling av kommunar (PDF, 27 kB)

 

Alle kan ta kontakt med mobbeombodet; på telefon 57 30 03 33 eller på e-post mobbeombod@vlfk.no
Du kan følgje ombodet på Facebook (www.facebook.com/mobbeombod) eller på Instagram 

Du kan lese meir om ombodet og korleis du kan få hjelp, på www.vlfk.no/mobbeombodet

Publisert 24.08.2021

Solund kommune har fram til 31.12.2021 tilgang til eit verktøy som gjev innsikt i og høve til å redusere forbruksbaserte utslepp.
Her kan du finne dokumentasjon på metodar og utrekningar, og spørsmål og svar som kan vere nyttig om du lurer på noko.

Du finn meir informasjon om folkets fotavtrykk her

Kontaktperson: Anne Kristine Dyrdal