Aktuelt
Publisert 18.12.2018
Nytt frå Solund

NYTT frå Solund nr. 2 2018 er nyleg sendt til trykking, men vil mest sannsynleg ikkje komme ut til husstandane før over nyttår.

 

Her kan du ta ein titt på bladet. (PDF, 5 MB)

Publisert 17.12.2018
Røykvarslardagen 1

I perioden 2000 til 2017 var det 949 bygningsbrannar i fylket. Dei mest brannfarlege månadene var januar med 112 brannar, og desember med 105. Ingen personar er så langt i år omkomne i brann i Sogn og Fjordane.

Publisert 04.12.2018
Eigenberedskap 1

Kva gjer du dersom straumen er vekke i fleire dagar eller det ikkje er vatn i springen?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender denne veka ut ei brosjyre med råd for eigenberedskap til alle husstandar i landet. Kampanjen har fått namnet "Du er ein del av Noregs beredskap" og skal bevisstgjere innbyggjarar og auka kunnskapen om eigenberedskap. Du kan lese om kampanjen på DSB si heimeside.

Dersom du ynskjer å vite meir om eigenberedskap kan du denne brosjyren eller besøke Sikker kvardag.

 

Publisert 29.11.2018
Oversiktsbilde Solund

 Saker til handsaming i Solund kommunestyre torsdag 6. desember 2018 kan de lese her.

Publisert 24.10.2018
Solundheimen

Leitar du etter nye utfordringar innanfor helsesektoren? Då er kanskje dette noko for deg. Solund kommune søkjer etter ny helse- og omsorgsleiar. Søknadsfrist er 04. november.

Du finn meir informasjon om stillinga her.

Publisert 23.10.2018
Vaksinasjon

No er årets influensavaksine komen. Du som er over 65 år blir derfor invitert til kommunal vaksinasjonsdag utan timebestilling, alle onsdagar kl. 09.00-12.00 og 13.00-14.30.

Publisert 11.10.2018
Solund kommune

 Solund kommune er i ferd med å gjennomgå tenestene sine med sikte på auka bruk av digitale verktøy. Dette vert gjort for å effektivisere og å redusere kostnader. Med start 17. oktober 2018 vil vi sende ut fakturaer digitalt til kundar. Faktura-blankettane endrar då utsjånad og har m.a. ikkje giro-del nedst.

Publisert 05.10.2018
390px-Solund_komm_svg 3.jpg

I samband med innføring av vegadresser har Solund kommune fått fleire tilbakemeldingar om at innbyggjarar får post med feil adresse. Det same gjeld ved varsling om hendingar gjennom Varsling 24 (sms, epost m.m.)

Solund kommune nyttar opplysningar i folkeregisteret ved utsending av informasjon. Det er difor viktig at alle melder flytting til folkeregisteret – også når du flyttar/har flytta innad i kommunen.

Du finn kva adresse du er registrert med ved å logge på t.d. Altinn, her kan du óg melde adresseending til folkeregisteret dersom registrerte opplysningar er feil.

Har du ikkje tilgang til data, kan du ta kontakt med folkeregisteret på telefon 800 80 000 og få hjelp og rettleiing der.

 

Les meir om Varsling 24 her

Publisert 17.09.2018
Ytre Solund bru.JPG

 

Samferdsledepartementet godkjende 13.09. at prosjektet Ytre Steinsund bru kan løysast som eit ferjeavløysingsprosjekt.

 

I brevet frå departementet til fylkeskommunen står det fylgjande:

«Samferdselsdepartementet konkluderer med at søknad om ferjeavløysingsmidlar til prosjektet fv 606 Ytre Steinsund bru i Sogn og Fjordane vert godkjent, under føresetnad av at fylkestinget gjer eksplisitt vedtak om finansieringsplan i samsvar med saksframlegg for fylkestinget i desember 2017.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i eige brev til fylkeskommunen opplysa om årleg sum med ferjeavløysingsmidlar og kor lang utbetalingsperiode som vert lagt til grunn for prosjektet.»

 

- Dette er fantastisk gode nyhende og betyr at dersom den naudsynte avklaringane frå KMD kjem slik at Fylkestinget kan handsame saka endeleg i oktober, vil den vidare planlegginga av prosjektet starte innan kort tid, seier ordførar Gunn Åmdal Mongstad.

 

Ein reknar med ei byggjetid på om lag 3 år.

 

 

Dersom du vil prøvekøyre traseen allereie no, kan du gjere det her:

https://www.youtube.com/watch?v=xovLHqWmdYc

 

Pressemelding frå Nærings- og fiskeridepartementet:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ytre-steinsund-bru-kan-fa-midlar-i-40-ar/id2610804/

Fann du det du leitte etter?