Aktuelt
Publisert 22.05.2019

Tilbod om gratis HPV-vaksine for unge kvinner, som er fødde i 1991 eller seinare, blir avslutta ved utgangen av juni 2019.

Dei som ikkje har tatt alle 3 vaksinane må skunde seg for å få fullført innan fristen. Ta kontakt med Solund helsestasjon for å bestille time, tlf. 57 78 62 82.

Meir informasjon om kampanjen finn ein på Folkehelseinstituttet si heimeside.

Publisert 22.05.2019

Tannklinikken i Eivindvik har ope måndag til fredag mellom kl. 08:00 og kl. 15:00.

Vi vil være på Hardbakke tannklinikk om lag kvar onsdag. Ring oss om du har spørsmål eller ynskjer å bestille time.

NB: Vi tek berre imot prioriterte pasientar.

Ved behov for tannlegehjelp utanom opningstider kan ein ringe tannlegen privat på tlf. 477 24 686. Om ho ikkje er tilgjengelig, kan ein ta kontakt med naboklinikk eller tannlegevakten i Bergen på tlf. 57 30 31 00.

 

Ta kontakt på telefon om ein har spørsmål eller om det blir behov for tannlegehjelp.

 

Eivindvik tannklinikk, tlf. 57 63 68 90

Hardbakke tannklinikk, tlf. 57 63 68 85

 

E-post tannhelsesekretær: ingvild.kathinka.flolid.dingen@sfj.no

E-post til tannlegen: Karolina.Katarzyna.Felenzer@sfj.no
 

For meir informasjon: http://www.sfj.no/tannklinikkar.5664346-340752.html

 

 

Publisert 20.05.2019

Solund sitt felles eldreråd og råd for funksjonshemma vert innkalla til møte 24.05.2019 kl. 09.00 på Solund kommune sitt møterom.

 

Publisert 16.05.2019

Det vert kalla inn til ekstra møte i Solund kommunestyre onsdag 22. mai kl 18.15.

Innkalling og sakliste finn de her (PDF, 15 kB)

Publisert 25.04.2019

Solund kommune inviterer til ope møte om forvaltning av hjort i Solund.

Tid: Fredag 10.mai 2019 kl 18:15

Stad: Skafferiet på Hardbakke

 

Publisert 25.04.2019

Måndag 29.april er det informasjonsmøte for kommunestyremedlemmer i Solund, Fjaler og Hyllestad. Møtet vert på Fjalerhuset kl. 16:00 - 18:00.

Sak på møtet:

.

Publisert 09.04.2019

Solund kommune har lenge hatt skotpremie på mink. Skotpremien er kr 100,- pr mink, og har vore uendra dei siste 20 åra.


Leif M. Skjærstad tok i brev til Solund kommune våren 2018 initiativ for å få auka uttaket av mink på Hardbakke . Han ynskte å gje inntil kr 4000,- til ekstra skotpremiar på mink tekne på Hardbakke. Med kr 400,- pr mink rekk det til 10 minkar. Samla fellingspremie pr mink vert då kr 500,- i ein periode.

Til no har dette berre resultert i ein mink fanga på Hardbakke. Ordninga vert difor forlenga inntil heile beløpet er brukt opp.

Bakgrunnen for initiativet er at minken i 2017 etablerte seg på Hardbakkevika og tok for seg av måseungar i Hardbakkevika. Solund kommune takkar for initiativet og håpar at fleire med dette vert inspirert til å starte minkfangst på Hardbakke, og sjølvsagt andre stader i Solund.

Mink er ein framand art som er vurdert til å utgjere ein høg risiko for norsk naturmangfald. I Solund er minken ein trussel særleg mot sjøfuglbestandar mange stader.

Solund kommune vil minne om at jegerar som skal fange mink må vere registrerte jegerar og ha betalt jegeravgifta. Skotpremieordninga skjer med medhald i viltlova sin §51 og naturvernlova §18.

Viltlova

Publisert 08.04.2019
2012

Saker til handsaming i Solund formannskap sitt møte torsdag 11. april 2019 kan de lese her. (PDF, 8 MB)

Det er óg laga ei  tilleggsinnkalling, sakene finn de her. (PDF, 4 MB)

Etter formannskapsmøtet vert det møte i Solund Valstyre, saker til handsaming finn de her. (PDF, 7 MB)

Publisert 05.04.2019

NGIR opprettar gjenvinningsstasjon ved Solund Verft i Solund etter god dialog med Solund kommune og Solund Verft. Denne erstattar rydderutene, og det betyr at det ikkje vil bli køyrd fleire rydderuter, heller ikkje våren 2019. Abonnentane i Solund må med den nye ordninga sjølv levera avfallet sitt til stasjonen.

Set difor ikkje ut boss i grøftene.

NGIR planlegg å opne denne stasjonen 24. august 2019. Stasjonen vil vera open 1 laurdag i månaden frå klokka 09.00 – 15.00. Vidare vil NGIR halde stasjonen open den tredje laurdagen i månaden.

Dersom nokon har spørsmål om denne ordninga, ber ein om at spørsmåla vert retta direkte til NGIR, og ikkje til kommuneadministrasjonen i Solund. 

 

Du finn meir informasjon på NGIR sine heimesider

Publisert 02.04.2019

Det har kome inn 4 listeforslag til kommunevalet 2019.
Partia som har levert lister er Arbeiderpartiet, Høgre, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti.

 

Solund kommune har lagt ut listene til ettersyn i samsvar med vallova § 6-6. Listene finn ein i resepsjonen på kommunehuset og på Solund kommune si heimeside.

 

Eventuelle merknader til listeforslaga skal sendast på epost til postmottaket eller pr post til:

Valstyret i Solund kommune
Hardbakke 26
6924 Hardbakke

 

Listeforslaga skal behandlast og godkjennast av valstyret seinast 01. juni.

Fann du det du leitte etter?