OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Aktuelt

Utfordringar med det nye journalsystemet på legekontoret

Solund legekontor har store utfordringar knytt til det nye pasientdatasystemet.

No kan du bestille time hos fastlegen elektronisk

Solund legekontor har fått nytt journalsystem - Pasientsky.

Medverknadsprosessar i Solund kommune

I løpet av veke 42 vil Nytt frå Solund kommune nr. 2 - 2022 kome i postkassane til alle som bur i Solund kommune. Denne avisa inneheld utelukkande oppmoding om å spele inn til ulike prosessar som pågår i Solund kommune.  Fristen for å komme med innspel til alle prosessane er sett til 30. november. 

Politiske møte torsdag 20.10.2022

Solund valnemd, Solund formannskap og Solund kommunestyre er kalla inn til fylgjande møte torsdag 20. oktober. Alle møta vert i Grendahuset på Hardbakke

Førebyggjande heimebesøk

Fysio- og ergoterapitenesta har sendt ut invitasjon om førebyggande heimebesøk til alle som har fylt 75 år i kommunen. Vi har ikkje fått kontakt med alle, og difor ber vi om at du tek kontakt dersom du likevel kunne tenkt deg eit førebyggande heimebesøk.

Det vart halde orienteringsmøte om Ytre Steinsund bru

Vestland Fylkeskommune og Lesja Bulldozerlag AS inviterte til folkemøte i Grendahuset tysdag 27. september der omlag 100 kom. 

Kontainer for glas og metall på Hersvik

Kontainer for glas og metall på Hersvik er flytta ned i hamna og står no oppstilt saman med dei andre kontainerane

Reservert tid på Solund treningssenter

    Frå veke 35 vil fysioterapitenesta bruke treningssenteret til gruppetrening kvar måndag kl. 11.00 - 13.00. Treningssenteret vert stengt for andre brukarar i desse tidsromma.

Glas- og metallkontaineren på Hardbakke

Dette gjeld NGIR sin glas- og metallkontainer som står plassert ved busstoppet i Håneset på Hardbakke.

Solundprisen for 2022 går til Barstein AS

  Årets Solundpris vart delt ut på Solunddagane. 

Til toppen