Utbetring på Rysjedalsvika ferjekai

Solund kommune har motteke melding om utbetring av betongdekket på Rysjedalsvika ferjekai. Dette kan medføre problem for større køyretøy. Meldinga frå Vestland fylkeskommune er som fylgjer:

Valresultat kommunevalet 2023

Solund valstyre har gjennomført endeleg oppteljing av stemmene ved kommune- og fylkestingsvalet. 

Nytt skulebygg med bibliotek

Eg vart så glad for vedtaket om nytt skulebygg at eg måtte felle nokre gledestårer då eit samstemt kommunestyre gjorde vedtaket og ordføraren kunne klubbe eit positivt vedtak, seier rektor Gunnlaug Osvoll Røed.

Ein stor dag for næringstransport i Solund

I løpet av 23. og 24. august har NCC på vegner av Vestland fylkeskommune, både starta og ferdigstilt arbeidet med fresing av dekke og asfaltering av veg i to tunellar i Solund. Målet er å auke køyrehøgda i tunellane, noko som vil tillate meir fleksibilitet i val av køyretøy.

Solund for alvor på 5G-kartet

Stadig større del av Solund kommune har no fått moderne samband etter at fem av i alt 14 basestasjonar i øykommunen er oppgraderte. Ein del arbeid står att, men ambisjonen er at alle basestasjonane skal ha 5G neste år.

Solundavisa 2023

Solundavisa 2023 er no komen ut. Avisa vert levert til alle husstandar i kommunen og er elles å finne på butikkar, overnattingsstader og på kommunehuset.

Signerte brukontrakt Ytre Steinsund bru

Vestland fylkeskommune signerte i dag kontrakt med Skanska AS om bygginga av Ytre Steinsund bru i Solund.

Medlemsskap og betaling Solund treningssenter

Solund treningssenter har no vore i drift i snart 1 år, og vi er glade for å sjå at det har vore svært mykje brukt Både medlemmane og Solund kommune har nok seg gjort nokre erfaringar når det gjeld medlemsskap, fornying og betaling. Vi ynskjer difor å gjere nokre endringar frå 1. januar 2024.                  

Boligdugnaden.no - rettleiing til private som skal leige ut

For å gjere det enklare for privatpersonar å leige ut bustad, lanserer DiBK nettsida boligdugnaden.no. Nettsida er utvikla i eit samarbeid mellom Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Husleietvistutvalget (HTU) og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

Retningslinjer kommunal kai på Hersvik

No nermar sommaren seg att og det er fleire og fleire som nyttar seg av kaiene på Hersvik. Ein ynskjer difor å minne om retningslinjene som gjeld for bruk av disse. Dersom alle følgjer desse retningslinene og fortøyer hensynsfullt, vil fleire få nytte av kaiene gjennom sommeren