Aktuelt
Publisert 24.05.2019
Kommunehuset

Det vert møte i Solund sitt formannskap onsdag 29. mai 2019. Møtet tek til etter administrasjonsutvalet sitt møte.

Innkalling og sakliste finn du her.

Publisert 24.05.2019
Solund kommune

Det vert møte i Solund sitt administrasjonsutval onsdag 29. mai 2019 kl. 09.00.

Innkallinga og saklista finn du her.

Publisert 23.05.2019
Veg Eide Kråkenes

Arbeidet med bygging av vegen Eide Kråkenes vart oppstarta 22 mai.

Vegen har ei samla lende på 4,1 km og er finansiert i samarbeid mellom Sulefisk AS, oppsitjarar på Kråkenes og Solund kommune. Grunneigarane har gjeve gratis veggrunn til anlegget.

Entreprenør for anlegget er Ottar Dvergsdal AS. Vegen vert bygt som kommunal veg og skal kunne takast i bruk i november 2020.

 

Publisert 22.05.2019
FHI

Tilbod om gratis HPV-vaksine for unge kvinner, som er fødde i 1991 eller seinare, blir avslutta ved utgangen av juni 2019.

Dei som ikkje har tatt alle 3 vaksinane må skunde seg for å få fullført innan fristen. Ta kontakt med Solund helsestasjon for å bestille time, tlf. 57 78 62 82.

Meir informasjon om kampanjen finn ein på Folkehelseinstituttet si heimeside.

Publisert 22.05.2019
Tannklinikken

Tannklinikken i Eivindvik har ope måndag til fredag mellom kl. 08:00 og kl. 15:00.

Vi vil være på Hardbakke tannklinikk om lag kvar onsdag. Ring oss om du har spørsmål eller ynskjer å bestille time.

NB: Vi tek berre imot prioriterte pasientar.

Ved behov for tannlegehjelp utanom opningstider kan ein ringe tannlegen privat på tlf. 477 24 686. Om ho ikkje er tilgjengelig, kan ein ta kontakt med naboklinikk eller tannlegevakten i Bergen på tlf. 57 30 31 00.

 

Ta kontakt på telefon om ein har spørsmål eller om det blir behov for tannlegehjelp.

 

Eivindvik tannklinikk, tlf. 57 63 68 90

Hardbakke tannklinikk, tlf. 57 63 68 85

 

E-post tannhelsesekretær: ingvild.kathinka.flolid.dingen@sfj.no

E-post til tannlegen: Karolina.Katarzyna.Felenzer@sfj.no
 

For meir informasjon: http://www.sfj.no/tannklinikkar.5664346-340752.html

 

 

Publisert 20.05.2019
Solund kommune

Solund sitt felles eldreråd og råd for funksjonshemma vert innkalla til møte 24.05.2019 kl. 09.00 på Solund kommune sitt møterom.

 

Publisert 16.05.2019
Oversiktsbilde Solund

Det vert kalla inn til ekstra møte i Solund kommunestyre onsdag 22. mai kl 18.15.

Innkalling og sakliste finn de her (PDF, 15 kB)

Publisert 25.04.2019

Solund kommune inviterer til ope møte om forvaltning av hjort i Solund.

Tid: Fredag 10.mai 2019 kl 18:15

Stad: Skafferiet på Hardbakke

 

Publisert 25.04.2019
390px-Solund_komm_svg 3.jpg

Måndag 29.april er det informasjonsmøte for kommunestyremedlemmer i Solund, Fjaler og Hyllestad. Møtet vert på Fjalerhuset kl. 16:00 - 18:00.

Sak på møtet:

.

Publisert 09.04.2019
Mink med fugleunge 1

Solund kommune har lenge hatt skotpremie på mink. Skotpremien er kr 100,- pr mink, og har vore uendra dei siste 20 åra.


Leif M. Skjærstad tok i brev til Solund kommune våren 2018 initiativ for å få auka uttaket av mink på Hardbakke . Han ynskte å gje inntil kr 4000,- til ekstra skotpremiar på mink tekne på Hardbakke. Med kr 400,- pr mink rekk det til 10 minkar. Samla fellingspremie pr mink vert då kr 500,- i ein periode.

Til no har dette berre resultert i ein mink fanga på Hardbakke. Ordninga vert difor forlenga inntil heile beløpet er brukt opp.

Bakgrunnen for initiativet er at minken i 2017 etablerte seg på Hardbakkevika og tok for seg av måseungar i Hardbakkevika. Solund kommune takkar for initiativet og håpar at fleire med dette vert inspirert til å starte minkfangst på Hardbakke, og sjølvsagt andre stader i Solund.

Mink er ein framand art som er vurdert til å utgjere ein høg risiko for norsk naturmangfald. I Solund er minken ein trussel særleg mot sjøfuglbestandar mange stader.

Solund kommune vil minne om at jegerar som skal fange mink må vere registrerte jegerar og ha betalt jegeravgifta. Skotpremieordninga skjer med medhald i viltlova sin §51 og naturvernlova §18.

Viltlova

Fann du det du leitte etter?