Kom med forslag til prisvinnar 2024!

Kven syns du burde få årets Solundpris? No kan du sende inn forslag på bedrifter eller personar som du synest har gjort ein ekstra innsats for det lokale næringslivet. Frist for innsending av forslag er 20.07.2024.

Oppfriskingsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio

Det siste året har det vert aukande tilfelle med kikhoste i Norge. Kikhoste kan gje alvorleg sjukdom hos sårbare grupper og Solund kommune går derfor ut med tilbod om vaksinering etter råd frå FHI.

Solundavisa 2024

Solundavisa 2024 er no komen ut.

Høyringar frå Solund kommune

Solund kommune har høyringar på fleire planar. 

Møte i Solund kommunestyre 13.06.2024

Solund kommunestyre er kalla inn til møte torsdag 13.06 kl 09.00 på Losna

Slamtømming

Alle bustader og fritidshus med avløp må ha ei abonnent-ordning for tømming av septiktank.  Det er Norva24 som i hovudsak utfører tømming i Solund. Du kan sjekke om du har avtale her

Politiske møte 06.06.2024

Solund administrasjonsutval er kalla inn til møte torsdag 6. juni kl 10.00 på møterommet Solund formannskap er kalla inn til møte torsdag 6. juni kl 11.30 på møterommet 

Møte i Solund kontrollutval

Solund kontrollutval er kalla inn til møte tysdag 11.06.2024 kl 11.00 på kommunen sitt møterom

Viktig melding til sjøfarande i Ytre Steinsund

Frå veke 22 blir det ein del aktivitet i sundet i samband med brubygginga.  Bruentreprenøren ber om at alle som brukar båt mellom Brattholmen og Gurineset viser særleg aktsemd når det ligg lekter i området.

Medlemsskap i Solund treningssenter 2. halvår 2024

Faktura for medlemsskap for 2. halvår 2024 vert sendt ut i desse dagar.