Aktuelt
Publisert 16.08.2019

Hyllestad kommune søkjer vikar i veterinærvakta i perioden 01.09.19 - 31.07.20.
Søknadsfrist 1. september 2019.

Sjå utlysingsteksten og søk her.

 

 

 

Publisert 15.08.2019

Det er framleis ledige billettar til konserten med Eva Weel Skram i Solund kyrkje 24.08.19.
Billettar kan kjøpast hos Ticketmaster: https://www.ticketmaster.no/event/598287

 

Publisert 13.08.2019

Sjekk heile familien helga 30. august - 1. september 2019.

For dei fleste familiane i Solund er dette ein kjent kampanje.

Erfaring syner at dersom alle deltek vert lusa oppdaga tidleg. Det hindrar at andre vert smitta, og vi slepp å verte plaga med hovudlus over lange periodar.

Hovudlus er ikkje farleg, men særs ubehageleg og heilt unødvendig.

Foreldre kan gjere den viktigaste jobben: greie borna med lusekam!

 

Publisert 12.08.2019

Kulturskulen startar oppatt i veke 34 2019.

Les meir informasjon og heile programmet her (PDF, 379 kB)

Publisert 10.08.2019

I perioden 10. august - 06. september kan du førehandsrøyste til kommunestyre- og fylkestingsvala 2019. Du kan røyste på kommunehuset på Hardbakke og opningstida er kvardagar kl. 09.00-14.30.

I tillegg til å førehandsrøyste på kommunehuset kan du førehandsrøyste på følgjande stadar og datoar:

  • Laurdag 24. august - røysting på kommunehuset på Solunddagen
  • Onsdag 04. september - røysting på Solundheimen for bebuarar, tilsette og andre
  • Torsdag 05. september - røysting om bord båtruta i Nord-Solund, inkl. Hersvik. Avgang frå Hersvik kl. 12.00.

Ein kan førehandsrøyste i alle kommunar i landet. Røystegjevinga di vert så sendt til den kommunen du er manntalsført i. Du er sjølv ansvarleg for å røyste på eit tidspunkt som gjer at røystegjevinga di kjem inn til valstyret innan kl. 17.00 dagen etter valdagen.

 

Ambulerande røysting i heimen

Du kan også søkje om ambulerande røysting i heimen. Søknadsfrist er 03. september og du kan søkje ved å:

  • sende skriftleg søknad til post@solund.kommune.no eller til Valstyret i Solund kommune, Hardbakke 26, 6924 Hardbakke
  • ringe telefon 57 78 62 00.

Det må gå fram av søknaden at veljaren er sjuk eller ufør og difor ikkje kan førehandsstemme ein annan stad eller røyste på valdagen.

Publisert 07.08.2019

Oppmoding frå Trygg Trafikk

Små barn på skulevegen blir lett usynlege bak store hekkar og busker. Dette kan føre til farlege situasjonar i trafikken. Trygg Trafikk oppmodar folk om stusse hekkane i samband med skulestart.

Høge busker ved avkøyrsler eller store greiner som heng ut i vegkryss kan gjere det svært uoversiktleg for bilistar, syklistar og gåande. Dette er eit aukande problem i sommarmånadane.

Trafikantane mister ikkje berre sikt, men kan også gå glipp av viktig informasjon når skilt langs vegane vert skjulte av grøne buskvekstar.

 

Publisert 01.08.2019

Tysdag 20. august vert det arrangert opplæring i psykologisk førstehjelp for foreldre og andre som jobbar med barn og ungdom. Opplæringa er gratis.

For meir informasjon, kontakt helsesjukepleiar Hilde Marit N. Trovåg på tlf. 57 78 62 82 eller 958 46 413.

(Klikk på biletet for detaljert informasjon.)

 

Publisert 12.07.2019

For å kunne røyste ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 må du stå i manntalet.

Publisert 02.07.2019

Får du faste fakturaer som kommunale avgifter, eigedomsskatt, betaling for barnehageplass og liknande?
Ynskjer du å sjå utviklinga eller historikken på desse?
Treng du kanskje utsett betalingsfrist ein månad?

Under Skjema og sjølvbetjening - Innbyggjarinnsyn faktura finn du meir informasjon og link til pålogging.

Publisert 27.06.2019

I løpet av vinteren 2019/2020 startar Statens Vegvesen arbeidet med å utbetre tunellane på FV 606. Høgda i dag er på 4 meter og dette skaper ikkje sjeldan vanskar for transport til/frå  kommunen.

I samband med utbetringa vurderer ein også om overflødige massar kan nyttast til fleire møteplassar.

Denne utbetringa løyser ein av dei største flaskehalsane på FV 606.

 

Fann du det du leitte etter?