OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Aktuelt

Skifting av tak på idrettsbygget stengt parkeringsplass

Det vert oppstart av arbeid med byte av tak på Idrettbygget måndag 27.06.22. Arbeidet vil pågå fram til skulestart 2022.  

Solundavisa 2022

Solundavisa 2022 er no   komen ut. Avisa vært levert til alle husstandar i kommunen, og er elles og f   inne på butikkar, overnattingsstader og kommunehuset. Om du ynskjer å lese avisa digitalt kan du gjere det her.

Solund kommune har medverknadsprosessar

Solund kommune har fleire medverknadsprosessar gåande no i sommar. Fristen for alle medverknadsprosessane er sett til 1. september. 

Siste kommunestyremøte for Askeland

16. juni blei administrasjonssjef i Solund kommune Erik Askeland takka for langt og godt samarbeid av ordførar Gunn Åmdal Mongstad på vegne av heile Solund kommunestyre. 

Har du leikar til oss?

I slutten av juni kjem det flyktningar til Solund. Er det nokon som har diverse leikar, syklar, fotballar med meir som dei kan gje vekk?  

Møte i Solund kommunestyre 16.06.2022

Solund kommunestyre er kalla inn til møte torsdag 16. juni kl. 10.00 i Solund Grendahus Saker til handsaming i møtet kan de lese her

Lærlingar i Solund kommune

Hans Petter Indrøy, Mari Bahus og Isabell Ytrøy er alle lærlingar i Solund. Alle tre er einig i at lærlingplass her gir dei erfaringar dei ikkje ville fått andre stader.

Velkomen til vår nye nettside

Vi er glade for å kunne lansere den nye nettsida vår. Sida stettar kravet til universell utforming slik at den skal vere lett tilgjengeleg for alle. Vi har hatt som mål at språket på nettsida skal vere lett å forstå for alle, og håper vi har lukkast med det. Som de vil sjå er det enkelte tenester som ikkje har innhald enno, dette kjem etter kvart som ting blir klart.

Koronavaksine før ferien

Siste sjanse til koronavaksine før ferien er 29.06.22 Dersom du treng ein dose ( 1. 2. eller 3.) ta kontakt med legekontoret for time. Telefon 57 78 62 80 Neste vaksinedag vert 10.08.22   Det er framleis mogeleg å få Pneumovax som er førebyggjande mot lungebetennelse gratis for 65 år og eldre.

Bruk munnbind ved besøk på Solund helsetun

Det er for tida Korona-smitte i kommunen. Vi ber difor alle som skal besøke Solund helsetun om å bruke munnbind. Dette gjeld både ved besøk til bebuarane på Solundheimen og ved besøk på legekontoret. På denne måten beskytter du både deg sjølv og andre.

Til toppen