OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Aktuelt

Glas- og metallkontaineren på Hardbakke

Dette gjeld NGIR sin glas- og metallkontainer som står plassert ved busstoppet i Håneset på Hardbakke.

Solundprisen for 2022 går til Barstein AS

  Årets Solundpris vart delt ut på Solunddagane. 

Nøkkelkort til Solund treningsenter

Solund treningssenter har no vore ope ei tid og det er ei glede å sjå at så mange ynskjer å nytte tilbodet

Opning av Solund Treningssenter

Solund kommune opnar opp for påmelding til Solund Treningssenter. Opningsdato: 02. august 2022. Solund treningssenter består av eit moderne trimrom med trimutstyr av studiokvalitet. Trimrommet er berekna for alle som ynskjer å trene og vere i fysisk aktivitet i Solund.  Treningssenteret opnar offisielt 02. august men kommunen tek atterhald om at treningssenteret kan bli stengt i kortare periodar på dagtid i samband med ferdigstilling av bygget.   Informasjon knytt til teikning av medlemskap Kontigentprisar Solund Treningssenter Kategori Pris 6 mnd. Korttidsavtale Vaksen Kr 1300,- Kr 300,- Ungdom/Student Kr 400,- Kr 90,- Ytterlegare informasjon Solund Treningssenter Ytterlegare informasjon Aldersgrense: 16 år Barn 13 - 15 år går gratis ved følge av vaksen Opningstider Kl. 05.00 - 24.00 kvar dag For utdeling av nøkkelkort betalast Kr 100,- i depositum   Medlemskapen gjeld 6 månadar om gangen. Korttidsavtale gjeld for ein månad. Dersom ein ynskjer ein lengre avtale må ein teikne ordinært medlemsskap. Fyll ut det elektroniske skjemaet på heimesida eller møt opp på kommunehuset om du treng hjelp. Ta med skjemaet til servicekontoret så vi får registrert deg. Det er enda litt usikkert om nøkkelkortsystemet er oppe og går når treningssenteret opnar. Det vil i så fall bli lagt ut nøkkel i ein nøkkelboks utanfor trimrommet på treningssenteret som ein mellombels løysing. Meir informasjon kjem seinare.   Påmeldingskjema finn du her Skjemaet må skrivast ut og signerast.

Verdensdagen for psykisk helse 2022

Tema for årets markering er «Vi trenger hverandre #Løft blikket»

Ny parkeringsplass i Hardbakke klart til bruk

Det er auka behov for parkeringsplassar i sommar. Kommunen vil halde den nye parkeringsplassen i Hardbakke open for alle. Kapasiteten i hamna er begrensa, og Solund kommune flyttar langtidsparkering i Hardbakke til den nye parkeringsplassen. Plassen kan og nyttast til korttidsparkering. Bubilar skal parkere ved Grendahuset. Tilhengarar skal ikkje plasserast i hamneområdet. Parkeringsplassen kan seinare bli stengt i forbindelse med bygging av ny ungdomskule.

Solundavisa 2022

Solundavisa 2022 er no   komen ut. Avisa vært levert til alle husstandar i kommunen, og er elles og f   inne på butikkar, overnattingsstader og kommunehuset. Om du ynskjer å lese avisa digitalt kan du gjere det her.

Siste kommunestyremøte for Askeland

16. juni blei administrasjonssjef i Solund kommune Erik Askeland takka for langt og godt samarbeid av ordførar Gunn Åmdal Mongstad på vegne av heile Solund kommunestyre. 

Lærlingar i Solund kommune

Hans Petter Indrøy, Mari Bahus og Isabell Ytrøy er alle lærlingar i Solund. Alle tre er einig i at lærlingplass her gir dei erfaringar dei ikkje ville fått andre stader.

Velkomen til vår nye nettside

Vi er glade for å kunne lansere den nye nettsida vår. Sida stettar kravet til universell utforming slik at den skal vere lett tilgjengeleg for alle. Vi har hatt som mål at språket på nettsida skal vere lett å forstå for alle, og håper vi har lukkast med det. Som de vil sjå er det enkelte tenester som ikkje har innhald enno, dette kjem etter kvart som ting blir klart.

Til toppen