Aktuelt
Publisert 28.03.2019
Fjordkysten

Fjordkysten Friluftsråd er eit interkommunalt Friluftsråd med Solund, Askvoll, Flora, Bremanger og Vågsøy som medlemskommunar.

Vi arrangerer friluftsskular for born 9-13 år i Solund, Flora og Bremanger og vil kunne trenge nokre instruktørar der til skulane som går over 3 dagar.

Vi kan og ha behov for nokon som kan vere ryddekontakt i kommunane opp mot arbeid med marin forsøpling.

Her kan du lese heile utlysingsteksten, finne søknadsfrist m.m. (PDF, 100 kB)

Publisert 13.03.2019
Klatring i Arboretet

Treng vi ein ny tursti? Eit utandørs treningssenter? Eller noko heilt anna?

No skal vi lage ny plan for kva vi skal bygge og lage av slike anlegg dei neste åra. Det skal vere kontaktmøte for lag og organisasjonar tysdag 26. mars kl. 17.00 på Skafferiet, der du blant anna får vite meir om planen. Ta deg ein tur og få deg ein matbit! Om du ikkje kan komme denne dagen, kan du sende inn innspel og merknader med frist 25. april.

Publisert 11.03.2019
Oversiktsbilde Solund

Saker til handsaming i Solund formannskap sitt møte 14. mars 2019 finn de her.

Saker til handsaming i Solund kommunestyre sitt møte 14. mars 2019 kan de lese her

Publisert 27.02.2019
Biblioteket, Frivilligsentralen, Prestekontor og møterom

Saker til handsaming i Solund Administrasjonsutval sitt møte mandag 4. mars 2019 kl 09.00  kan de lese her (PDF, 827 kB)

Solund Formannskap sitt møte startar kl 10.00, sakene kan de lese her.

Publisert 25.02.2019
Energiportalen

Mange opplever høge straumkostnader for tida. Det kan lønne seg å installere energitiltak, som for eksempel varmepumpe eller etterisolering av tak, for å få ned kostnadane.

 

Solund kommune har ein gratis og objektiv energiportal som gir deg raskt svar på kva energitiltak som passar i din individuelle bustad.

Her får du tilgang til portalen.

NB! Portalen vil ikkje fungere ved søk på GNR/BNR før vegadresse er endelege tildelt. Du kan likevel få eit generelt estimat ved å gå på valet "Definer bolig" og så legge inn areal, byggeår og type bustad.

I portalen legg du inn adressa di og definerer storleiken på bustaden. Vidare kryssar du av for kva oppvarmingskjelder du brukar, standard på bustaden m.m. Deretter legg du inn tal personar i bustaden og dusje-/badevaner. Du får då fram oppdatert dagens forbruk for husstanden.

Du kan deretter simulere ulike energitiltak og sjå kva aktuelle tiltak du sparer mest energi og kostnader pr år på.

For kvart tiltaksområde du simulerer, vil du få opp lokale leverandørar som kan installere tiltaket.

Meir generell informasjon om energiportalen finn du her (PDF, 2 MB).

Publisert 11.02.2019
Aktiv på dagtid logo

Plan for aktiv på dagtid er oppdatert - les det her og ta deg ei økt i lag med oss. (PDF, 548 kB)

Publisert 08.02.2019
Solund barnehage

Søknadsfrist for hovudopptak Solund barnehage er fredag 1. mars 2019.
Oppstart frå august 2019.

Ein søkjer elektronisk via heimesida til Solund kommune

Publisert 04.02.2019
Biblioteket og Frivillegsentralen

Saker til handsaming i Solund Formannskap sitt møte torsdag 7. februar kan de lese her. (PDF, 2 MB)

Publisert 05.01.2019
Kommunehuset

Det er møte i Solund kontrollutval måndag 07. januar 2019 kl. 11.00 i Solund kommune sitt møterom. Sakspapira finn du her.

Fann du det du leitte etter?