Biologar på feltarbeid i elvar

Kommunen deltek saman med andre kommunar langs Sognefjorden i eit samarbeid med fylkeskommunen og Statsforvaltaren om å undersøke fleire elver og innsjøar. Arbeidet vil skje i fleire runder i perioden mai til november. 

Kikhostevaksine til gravide

Frå 02.05.2024 får gravide tilbod om gratis kikhostevaksine. Vaksina er ein del av barnevaksinasjonsprogrammet og gjer vern til spedbarn fram til dei sjølv vert vaksinert ved 3 månaders alder.

Felles formannskapsmøte Solund og Fedje 07.05.2024

Solund Formannskap vert kalla inn til felles arbeidsmøte med Fedje kommune tysdag 7. mai 2024 kl 09.00  Møtestad Fab 8 Restaurant på Fedje

Høyringar på planarbeid i Solund kommune

Solund kommune har varsel om oppstart av planarbeid og høyringar på fleire planarbeid no, med høyringsfristar 26. mai og 1. juli.  

Møte i Solund kommunestyre

Solund kommunestyre er kalla inn til møte torsdag 18.04.2024 kl 09.00 i Grandahuset

Byggekamera

I samband med bygging av ny ungdomskule har vi montert kamera på byggeplassen som ein del av dokumentasjonen i byggjefasen.   

Bygdevekstavtale

Avtalen er eit samarbeid med Fedje kommune, og kommunane mottek tilsaman to millioner i første omgang, med mogelegheit for fire millioner til i ein seinere fase. Du kane lese meir på heimesida til Solund kommune ( lenke ).

Kva skjer i Solund 5.12.23

Det var Kva skjer i Solund 5. desember. Du kan lese meir på heimesida ( lenke ). 

Tannlegetilbodet i Solund desember 2023

Det vert endringar i tannhelsetenesta ut 2023

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027

Administrasjonsutvalet og formannskapet handsama budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027 i møte 21. november 2023. Kommunestyre skal fatte endeleg vedtak i saka i møte 7. desember.