Digital kafé for vaksne - oppstart 13.04.23

Solund kommune arrangerer digital kafé for vaksne.  Her kan du få lære deg meir om korleis og kva du kan bruke smarttelefon og nettbrett/IPad til, som til dømes å ta bilete og lagre dei, bestille billettar, sende e-post osv.

Litt frå Kva skjer i Solund 28. mars

Du kan lese meir om tema for kvelden i lenka - Tema for kvelden . 

Oppfriskingsdose av koronavaksine

Personar på 75 år og eldre, samt bebuarar på sjukeheim, blir anbefalt ny oppfriskingsdose av koronavaksine. Legekontoret ope for drop-in tre onsdagar etter påske for dei som ynskjer vaksine

Innkalling til møte i Solund kommunestyre

Solund kommunestyre vert kalla inn til møte torsdag 30. mars 2023 Møtet starter med synfaring på veganlegget til Ytre Steinsund bru, frammøte på kontorriggen på Solneset kl. 09.15. Møtet held fram i Solund Grendahus kl.11.30.

Innkalling til møte i Solund Formannskap 23.03.2023

Solund Formannskap er kalla inn til møte torsdag 23. mars 2023 kl. 09.00 på kommunen sitt møterom Saker til handsaming i møtet kan de lese her. Det vert årsmøte i Solund Frivilligsentral i samband av formannskapsmøtet

Tilbodet ved Hardbakke tannklinikk

Tannklinikken på Hardbakke er bemanna med tannlege, tannpleiar og tannhelsesekretær frå Hyllestad tannklinikk, og gjev i utgangspunket berre hjelp til prioriterte grupper. Dei ynskjer no å tilby tannhelsetenester til personar i Solund som har vanskar med å komme seg til tannlege andre stader, då hovudsakleg eldre.

Informasjon om IBU-midlane 2023

Viss du har planer om bruksutbygging, bygging av gjødsellager, plan/tårnsilo eller gardsbruket står framfor generasjonsskifte er det mogeleg at Innovasjon Norge kan løyve tilskot til prosjektet.

Tenesta Digihelsestasjon

No kan du kontakte helsestasjonstenesta på helsenorge.no Tenesta Digihelsestasjon er no tilgjengeleg i Solund kommune. Det betyr at innbyggjarane kan kommunisere med helsestasjonen, skulehelsetenesta og svangerskapsomsorga via helsenorge.no 

Møte i Solund valstyre og Solund formannskap

Det vert kalla inn til møte i Solund valstyre torsdag 9. februar kl 09.00 og Solund formannskap kl 09.30 på kommunen sitt møterom

Fornying av medlemsskap i Solund treningssenter

Solund treningssenter har snart vore ope i eit halvt år, og for dei av dykk som var tidlegast ute med å teikne medlemsskap går dette ut om nokre dagar. Då vil heller ikkje nøkkelkortet fungere.