Slamtømming

Alle bustader og fritidshus med avløp må ha ei abonnent-ordning for tømming av septiktank. 

Det er Norva24 som i hovudsak utfører tømming i Solund. Du kan sjekke om du har avtale her

Dersom du finn at du ikkje har avtale, eller er usikker på dette kan du ta kontakt med Solund kommune på e-post: post@solund.kommune.no med fylgjande opplysningar:

  • Emne: Bestilling av slamtømming
  • Gards- og bruksnummer
  • Namn og adresse
  • Telefonnummer
  • Er det minireinseanlegg eller slamavskiljar?
  • Kor mange kammer?
  • Om mogeleg - når var den sist tømt?

 

Solund kommune vil då sende varsel til leverandør av tenesta