Retningslinjer kommunal kai på Hersvik

No nermar sommaren seg att og det er fleire og fleire som nyttar seg av kaiene på Hersvik. Ein ynskjer difor å minne om retningslinjene som gjeld for bruk av disse.

Dersom alle følgjer desse retningslinene og fortøyer hensynsfullt, vil fleire få nytte av kaiene gjennom sommeren

Betongkaia

  • Nordsida er reservert skyssbåt
  • Vestsida er reservert for lastebåtar til lossing/lasting
  • Sørsida kan nyttast til fortøyning inntil ei veke

Flytekaia

  • Innsida: Max liggetid ei veke (7 dagar), for bebuarar i øyene
  • Utsida: Max liggetid 1 døgn, lossing/lasting av småbåtar.


Det er ikkje høve til fortøyning utover desse retningslinjene