Solund for alvor på 5G-kartet

Stadig større del av Solund kommune har no fått moderne samband etter at fem av i alt 14 basestasjonar i øykommunen er oppgraderte.

Ein del arbeid står att, men ambisjonen er at alle basestasjonane skal ha 5G neste år.

Bok eit mobilprosjekt fullført

Det var feststemning då Solund kommune og Telenor nyleg markerte at endå eit mobilprosjekt er fullført. Utbyggjinga skjer i samarbeid mellom kommunen og Telenor, og er mogleg takka vere statlege tilskot.

– Solund satsar mykje på å legge til rette for næringsutvikling og at kommunen skal vere ein god stad å bu og arbeide. For å lukkast med dette treng ein god kommunikasjon, så vel fysisk som til dømes mobil- og breibandssamband. Samarbeidet med Telenor er ein sentral del av dette arbeidet, seier Gunn Åmdal Mongstad, ordførar Solund kommune.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor skryt av Solund sin vilje til å satse på gode kommunikasjonsløysingar.

– Ein kommune med fleire øyer enn innbyggarar er krevjande å gje gode mobilløysingar. Men i Solund er det ei offensiv haldning til at dette skal vi få til. Vi i Telenor ser at det er stadar som krev mykje arbeid å kome til med gode løysingar, men vi gjer det vi kan for å gje flest mogleg gode mobiltilhøve, seier Amundsen.

Fakta om mobildekning i Solund

I november 2019 signerte Solund kommune og Telenor Norge intensjonsavtale om fleire samarbeidsprosjekt for utbetring av mobildekning i Solund kommune.

Intensjonsavtalen innebar at kommunen sørger for naudsynt godkjenning frå grunneigarar og kraftframføring. Telenor etablerte mast, hytte, antenner, kablar, samband og radioutstyr.

Fylgjande samarbeidsprosjekt er ferdige:

  • Krakhella, sett i drift 4. november 2020.
  • Klovedalsheia, sett i drift 18. november 2022.
  • Dynga, sett i drift 25. november 2022.
  • Øykefjellet, sett i drift 8. desember 2022.
  • Storehaugen, sett i drift 28. mars 2023.
  • Gygra, sett i drift 13. juli 2023.

 

Biletet viser Bjørn Amundsen, Gunn Åmdal Mongstad og Eivind Kobbeltvedt ved opning av basestasjon på Utvær - Klikk for stort bileteSnorklipping på Utvær. Frå venstre: Dekningsdirektør Telenor Bjørn Amundsen, ordførar Gunn Åmdal Mongstad og kommunedirektør Jen-Eivind kobbeltvedt