Solund kommunestyre 2023 - 2027

Torsdag 26.10.2023 hadde det nye kommunestyre sitt fyrste møte.

Gunn Åmdal Mongstad vart samrøystes vald til ordførar for ein ny periode! Ho startar såleis på sin femte periode som ordførar i Solund, med John Sigfred Hugøy som ny varaordførar. 

Desse 15 representantane som skal styre Solund kommune dei neste 4 åra:

Gunn Åmdal Mongstad (SP)
John Sigfred Hugøy (SP)
Sara Tunestveit (SP)
Anne Marie Gåsvær (SP)
Øyvind Losnegard (SP)
Erlend Lambrechts Trovåg (SP)
Werner Lending (SP)
Nils Christian Bjørgo (SP) 

Signe Bjorøy (H)
Julian Høgberg Lambrechts (H)
Bjarne Leiv Ravnøy (H)
Øystein Olai Espeland (H)

Andreas Færøy Gåsvær (AP)
Sigve Lerpold (AP)

Endre Johan Bukkøy Natvik (SV)
 

Samansetninga i det nye formannskapet blir:

Gunn Åmdal Mongstad (ordførar)
John Sigfred Hugøy (varaordførar)
Sara Tunestveit
Signe Bjorøy
Andreas Gåsvær

Vi ynskjer det nye kommunestyret og formannskapet lukke til med arbeidet dei neste fire åra

Solund kommunestyre 2023 - 2027 - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

 

 

På biletet: 
Manuela Gjata (SP) vara for Werner Lending
Anita Einen (H) vara for Julian Høgberg Lambrechts
David Gåsvær (AP) vara for Andreas Gåsvær