Byggekamera

I samband med bygging av ny ungdomskule har vi montert kamera på byggeplassen som ein del av dokumentasjonen i byggjefasen. 

Her kan du følgje med i byggefasen dag for dag fram til ferdig skule, sommaren 2025. 

Biletet vert oppdatert kvart 10. minutt på dagtid kl. 07.00 - 17.00, og kvar time resten av døgnet.

Du kan fylgje byggeprosessen ved å gå inn på denne lenka