Bygdevekstavtale

Avtalen er eit samarbeid med Fedje kommune, og kommunane mottek tilsaman to millioner i første omgang, med mogelegheit for fire millioner til i ein seinere fase. Du kane lese meir på heimesida til Solund kommune (lenke).