Smittevern

Infeksjonar og andre tilstandar  kan i stor grad førebyggast ved hjelp av god dagleg handhygiene.
Riktig handvask og opplæring i smittevern i barnehage, SFO og skule er viktige faktorar for å minske førekomst av smitte

Smittevernet sine oppgåver omfattar

  • Tuberkulose-screening
  • MRSA-testing
  • HIV og hepatitt B og C - informasjon om smitteførebyggjande tiltak, diagnostikk og behandling(tilvising) 
  • Barnevaksinasjon
  • Tilbod om samtalar og vidare oppfølging

Lege og helsesjukepleiar har ansvar for smittevernet.

Tilbudet er lokalisert på Solund legekontor

Adresse
Taklegarden 1
6924 Hardbakke

For timebestilling, tlf: 57 78 62 80

Tiltakskort - kva gjer eg viss barnet mitt får:

Augekatarr (PDF, 26 kB)

Brennkoppar (PDF, 26 kB)

Femte barnesjukdom (PDF, 122 kB)

Hand- fot- og munnsjukdom (PDF, 25 kB)

Kikhoste (PDF, 24 kB)

Luftveginfeksjonar (PDF, 24 kB)

Lus (PDF, 27 kB)

Marksjukdom (PDF, 26 kB)

Omgangssjuke (PDF, 27 kB)

Skabb (PDF, 122 kB)

Utslett (PDF, 120 kB)

Vannkoppar (PDF, 25 kB)


Infeksjonar og andre tilstandar  kan i stor grad førebyggast ved hjelp av god dagleg handhygiene.
Riktig handvask og opplæring i smittevern i barnehage, SFO og skule er viktige faktorar for å minske førekomst av smitte