Helse og omsorg

Klikk for stort bilete Det meste av helse- og omsorgstenesta i Solund finn du på Solundheimen på Hardbakke.

NAV Solund og tannhelsetenesta og Rusomsorga ligg i næringsbygget på Harbakke (i same bygg som SPAR-butikken).

Solundheimen:

I 2.etasje finn du legekontor og helsestasjon.

I 1.etasje finn du sjukeheimen og kontor for heimetenesta, PU, demensteam og hjelpemiddelformidlar.

I underetasjen finn du institusjonskjøkken, vaskeri, kapell, arbeidsstove for psykisk helse, lokale for fysioterapeut, frisør og fotpleie (ca. kvar 3. veke).

 

Kreftkontaktar.
Kommunen sine kreftkontaktar er Merete Espeland Førde og Signe Bjorøy.
Kreftkontakten kan treffast på telefon 989 03 982.

 

Jordmortenesta vert kjøpt frå Flora kommune. 

 

For å søkje på tenester innan helse og omsorg lyt ein fylle ut eit søknadsskjema. Dette kan leverast til:

Solund Kommune 
v/ Inntaksnemnda for Helse- og omsorgstenesta
6924 Hardbakke

Søknadar vert handsama i Inntaksnemnda, som har møte kvar 3.veke.

  Søknadsskjema (word) (DOC, 48 kB)

Fann du det du leitte etter?
Helse- og omsorgsleiar
  • Tlf: 57 78 62 23
  • Mob: 909 24 284
  • E-post: