Helse og omsorg

Solundheimen - Klikk for stort bilete Det meste av helse- og omsorgstenesta i Solund finn du på Solundheimen på Hardbakke.

NAV Solund og tannhelsetenesta og Rusomsorga ligg i næringsbygget på Harbakke (i same bygg som SPAR-butikken).

Solundheimen:

I 2.etasje finn du legekontor og helsestasjon.Tilsette i Helse og omsorgstenesta i Solund - Klikk for stort bilete

I 1.etasje finn du sjukeheimen og kontor for heimetenesta, PU, demensteam og hjelpemiddelformidlar.

I underetasjen finn du institusjonskjøkken, vaskeri, kapell, arbeidsstove for psykisk helse, lokale for fysioterapeut, frisør og fotpleie (ca. kvar 3. veke).

Jordmortenesta vert kjøpt frå Flora kommune. 

 

For å søkje på tenester innan helse og omsorg lyt ein fylle ut eit søknadsskjema. Dette kan leverast til:

Solund Kommune 
v/ Inntaksnemnda for Helse- og omsorgstenesta
6924 Hardbakke

Søknadar vert handsama i Inntaksnemnda, som har møte kvar 3.veke.

  Søknadsskjema (word) (DOC, 48 kB)

Fann du det du leitte etter?
Helse- og omsorgsleiar
  • Tlf: 57 78 62 23
  • Mob: 909 24 284
  • E-post: