Helse og omsorg

Det meste av helse- og omsorgstenesta i Solund finn du på Solund Helsetun på Hardbakke.

Tannhelsetenesta ligg i næringsbygget på Harbakke (i same bygg som SPAR-butikken).

Solund Helsetun:

I 2.etasje finn du legekontor og helsestasjon. Jordmortenesta vert kjøpt frå Kinn kommune (lokalisert i Florø) 

I 1.etasje finn du

 • sjukeheimen 
 • kontor for heimetenesta
 • PU 
 • demensteam
 • helse- og omsorgsleiar sitt kontor,
 • ergoterapeut 
 • leiar for frisklivssentral/psykiatri og rus 

I underetasjen finn du

 • kjøkken 
 • vaskeri
 • reinhald
 • dagseter
 • fysioterapeut
 • psykolog
 • frisør/fotpleie
 • kapell

Søknadsskjemakjema (word)