Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Helse og omsorg

Det meste av helse- og omsorgstenesta i Solund finn du på Solund Helsetun på Hardbakke.

Tannhelsetenesta ligg i næringsbygget på Harbakke (i same bygg som SPAR-butikken).

Solund Helsetun:

I 2.etasje finn du legekontor og helsestasjon. Jordmortenesta vert kjøpt frå Kinn kommune (lokalisert i Florø) 

I 1.etasje finn du

 • sjukeheimen 
 • kontor for heimetenesta
 • PU 
 • demensteam
 • helse- og omsorgsleiar sitt kontor,
 • ergoterapeut 
 • leiar for frisklivssentral/psykiatri og rus 

I underetasjen finn du

 • kjøkken 
 • vaskeri
 • reinhald
 • dagseter
 • fysioterapeut
 • psykolog
 • frisør/fotpleie
 • kapell

Søknadsskjemakjema (word)