Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Legetenesta

Tlf. 57 78 62 80

For legevakt etter kl.15.30: tlf. 116 117.

Ved øyeblikkeleg hjelp/ulykker/akutt nød: tlf. 113
 

Særskilde tiltak i samband med korona-viruset:

Alle pasienter skal ringe legekontoret/legevakten før dei kjem. Ingen skal møte direkte på kontoret utan avtale.

Dersom luftvegssymptom har tilkomme før timen din på legekontoret må det informerast om dette på telefon i forkant av time.


Opningstid kl 08.00 - 15.15.

Telefonen er open:
Kl. 09.00 - 12.00 måndag - fredag

 


 

Hardbakke Legesenter er lokalisert i 2. etasje på Solund Helsetun.

Solund kommune har pr 01.06.2020 4 legar tilknytta kontoret:

Leif Martin Skjærstad (kommunelege)
Tommy Norman
Torkel Færø (lege)
Jon Lie Åvang (lege)

 

Bytte fastlege

Du kan bytte fastlege sjølv, meir informasjon og korleis du går fram finn du på nettstaden til HELFO.