Koronaviruset - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronaviruset. Kommuneleiinga og smittevernlegen fylgjer situasjonen og utviklinga tett

Her finn du oppdatert informasjon om situasjonen og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronalinje 954 53 525 (dagtid) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Legetenesta

Tlf. 57 78 62 80

 

Frå 01.04.2019 gjeld fylgjande:

Opningstid kl 08.00 - 15.15.

Telefonen er open mellom kl. 08.30 - 12.00 og 13.30 - 14.30

 

For øyeblikkeleg hjelp/legevakt etter kl.15.30: tlf. 116 117.

Ved ulykker/akutt nød: tlf. 113

Hardbakke Legesenter er lokalisert i 2. etasje på Solund Helsetun.

 

Bytte fastlege

Du kan bytte fastlege sjølv, meir informasjon og korleis du går fram finn du på nettstaden til HELFO.