Solund legekontor

Solund legekontor er lokalisert i 2. etasje på Solund Helsetun. Bygget har heis.

Solund kommune har eiga legevakt heile døgnet.

Opningstider legekontoret

Opningstider legekontoret
Dag Tidsrom
Opningstid mandag - fredag 08.00 - 15.15
Telefontid mandag - torsdag 09.00 - 12.00 og 13.30 - 14.30
Telefontid fredag 09.00 - 12.00

Telefon-nummer lege

Telefon-nummer lege
Kva Telefon
Legekontoret 57 78 62 80
Legevakt utanom kontortid 116 117
Øyeblikkeleg hjelp 113

 Post- og besøksadresse

SolundLegekontor
Taklegarden 1
6924 Hardbakke

 

Du kan bestille time og fornye reseptar med appen Patient-Sky

Solund legekontor får nytt journalsystem 19.10.2022, og i samband med dette tek kontoret i bruk appen Patient-Sky.
Ved å laste ned appen kan du no bestille time hos fastlegen din og fornye reseptar elektronisk.
Du kan óg gjere dette ved å logge deg inn på www.pasientsky.no med bankID eller liknande
Du vil få stadfesting og påminning om time på sms eller e-post

Prisar

Du må betale eigenandel for dei fleste konsultasjonane. Når du når eigenandelstaket får du tilsendt frikort.

Solund legekontor fylgjer eigenandelar fastsett av Helsedirektoratet. 

Du finn meir informasjon om eigenandelar på nettsida til Helsenorge

Legar

Kommunelege 1: Leif Martin Skjærstad 

 Legevakt helg: Tommy Norman

Solund kommune har i tillegg desse legane knytta til kontoret pr 01.06.2024:

Ida Hadler-Olsen
Bjørn Eidså
Kristin Kanstad
Torkil Færø

Alle ligg online og ein kan bestille time hos dei via Pasientsky-appen
 

Byte fastlege

Du kan bytte fastlege sjølv.
Du finn meir informasjon om korleis du kan byte fastlege sjølv på nettstaden til HELFO

Lovverk og lenker

Helse- og omsorgstenestelova

Fastlegeordninga (Helsenorge)

Marit Andersen Nesse
Leiar helse og omsorg
Epost
Mobil 41 29 11 39