Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (dagtid, mandag - fredag) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

 

Legetenesta

Tlf. 57 78 62 80

Særskilde tiltak i samband med korona-viruset:

Alle pasienter skal ringe legekontoret/legevakten før dei kjem. Ingen skal møte direkte på kontoret utan avtale.

Dersom luftvegssymptom har tilkomme før timen din på legekontoret må det informerast om dette på telefon i forkant av time.

Frå 01.04.2019 gjeld elles fylgjande:

Opningstid kl 08.00 - 15.15.

Telefonen er open:
Kl. 08.30 - 12.00 og 13.30 - 14.30 måndag, tysdag, torsdag og fredag
Kl. 08.30 - 12.00 onsdag

 

 

For øyeblikkeleg hjelp/legevakt etter kl.15.30: tlf. 116 117.

Ved ulykker/akutt nød: tlf. 113

Hardbakke Legesenter er lokalisert i 2. etasje på Solund Helsetun.

Solund kommune har pr 01.06.2020 4 legar tilknytta kontoret:

Leif Martin Skjærstad (kommunelege)
Tommy Norman
Torkel Færø (vikarlege)
Jon Lie Åvang (vikarlege)

 

Bytte fastlege

Du kan bytte fastlege sjølv, meir informasjon og korleis du går fram finn du på nettstaden til HELFO.