OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Søk støtte frå fritidsfondet

Alle barn og unge har rett til å delta i leik, fritidsaktivitetar og kulturliv. Fritidsfondet bidreg til at fleire får delta. Dersom ein har utfordringar med økonomien, har ein mogelegheit til å nytte denne ordninga. 

Frå Fritidsfondet kan du årleg søkje om å få dekka ulike utgifter til:

  • Medlemskontingent 
  • Trenings- og aktivitetsavgift 
  • Kulturskuleavgift 
  • Lisensar
  • Eigenandel for turar, treningsleirar, deltaking på stemne og cupar 
  • m.m.

Fondet er til for barn og unge mellom 5 og t.o.m. 19 år. Og for lag og organisasjonar som har lyst å arrangere gratisarrangement for aldersgruppa, eller søkje for andre.

Ein kan søke fleire gonger i løpet av året.
Det kan søkjast om opptil kroner 3000,- pr år pr born, og kroner 5000,- pr år for lag og organisasjonar.
Det er ingen søknadsfrist.

Du søkjer helst via enkelt nettskjema som du finn nedanfor her. Evt. kan du sende e-post til irene.vaulen@solund.kommune.no, eller ringe 412 43 087 Søknaden din vert handsama konfidensielt.

Før du søkjer må du lese retningslinene som er utarbeida for fondet

Les retningsliner for tilskot til born og unge 5 - 19 år her (PDF, 535 kB)

Les retningsliner for tilskot til gratis arrangement her (PDF, 525 kB)

Her finn du det elektroniske søknadsskjemaet

Til toppen