Svangerskapsomsorg

Solund kommune har ein avtale med Kinn kommune om bruk av jordmortenester.

Jordmor har kontor på Sunnfjord medisinske senter i Florø.

Du finn meir informasjon om jordmortenesta her.

Kontaktinformasjon:

Svangerskapsomsorga
Kommune Funksjon Telefon
Kinn Døgnvakt 416 35 117
Timebestilling 57 74 00 04
Fødeavdeling 57 83 92 37
Solund Solund legekontor 57 78 62 80
Helsesjukepleiar 57 78 62 82
Helsesjukepleiar mobil 991 55 424
Legevakt 116 117

Alle som nyttar jordmortenesta i Florø får dekka eigendel på reiser av Solund kommune

Jordmortenesta i Florø har døgnbemanna vakttelefon.

 

Hilde Marit Nikolaisen Trovåg
Leiande helsesjukepleiar
Helse og omsorg
Epost
Telefon 57 78 62 82
Mobil 99 15 54 24