Koronaviruset - Covid 19

 

Her finn du: Oversikt over siste nytt  og meir Informasjon og tiltak frå Solund kommune

Praktiske spørsmål rundt koronaviruset? Ring sentralbordet: tlf 57 78 62 00

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Helse og omsorg

Klikk for stort bilete

Det meste av helse- og omsorgstenesta i Solund finn du på Solund Helsetun på Hardbakke.

NAV Solund og tannhelsetenesta ligg i næringsbygget på Harbakke (i same bygg som SPAR-butikken).

Solund Helsetun:

I 2.etasje finn du legekontor og helsestasjon.

I 1.etasje finn du sjukeheimen og kontor for heimetenesta, PU og demensteam.

I underetasjen finn du institusjonskjøkken, vaskeri, kapell, arbeidsstove for psykisk helse, lokale for fysioterapeut, ergoterapeut/hjelpemiddelformidlar, frisør og fotpleie (ca. kvar 3. veke).

 

Kreftkontaktar.
Kommunen sine kreftkontaktar er Merete Espeland Førde og Signe Bjorøy.
Kreftkontakten kan treffast på telefon 989 03 982.

 

Jordmortenesta vert kjøpt frå Flora kommune. 

 

For å søkje på tenester innan helse og omsorg lyt ein fylle ut eit søknadsskjema. Dette kan leverast til:

Solund Kommune 
v/ Inntaksnemnda for Helse- og omsorgstenesta
6924 Hardbakke

Søknadar vert handsama i Inntaksnemnda, som har møte kvar 3.veke.

Søknadsskjema (PDF, 660 kB)

Søknadsskjemakjema (word)