Samarbeidsutvalet

Samarbeidsutvalet skal vere eit rådgjevande, kontaktskapande og samordnande organ. Samarbeidsutvalet består av foreldre og tilsette i barnehagen, kvar gruppe likt representert. Solund kommune som barnehageeigar har to representantar.

Leiarvervet ligg eit år til foreldrerepresentantar og eit år til dei tilsette. Leiar av utvalet har dobbelstemme.

Styrar i barnehagen er sekretær, har rett til å uttale seg, men ikkje stemmerett i utvalet.
 

Samarbeidsutvalet i Solund barnehage 2023/2024

Samarbeidsutvalet i Solund barnehage 2023/2024
Namn Representerer
Angelica Møgster Gåsvær Foreldra
Sara Tunestveit Foreldra
Benedikte O Jørstad Tilsette
Magdalena Piwinska Tilsette
Signe Bjorøy Eigar
Irene Sanden Eigar

Dersom du har saker til utvalet kan du melde dette til leiar i utvalet eller til styrar i barnehagen

Anne Brith Tangenes
Styrar Solund barnehage
Oppvekst og kultur
Epost
Telefon 57 78 62 39
Mobil 97 58 45 71
Øystein Bolset Strand
Leiar oppvekst og kultur
Oppvekst og kultur
Epost
Telefon 57 78 62 35