HAFS interkommunale barnevernteneste

HAFS interkommunale barnevernteneste har ansvar for barneverntenester i kommunane Hyllestad, Askvoll, Fjaler og Solund. Vi har hovudkontor i Fjalerhuset i Dale første etasje, og har ikkje faste kontordagar i nokon av kommunane. Vi  møter  brukarar og samarbeidspartar ute i kvar av kommunane etter behov.

Gris - Klikk for stort bilete

Barneverntenesta si målgruppe er born og unge i alderen 0 til 18 år og familiane deira. Når ungdomane samtykkjer kan tiltak som er sett i verk før fylte 18 år, oppretthaldast eller erstattast inntil ungdomen fyller 23 år.

 Her finn du meir om tenestene våre

 

Postadresse:    

HAFS interkommunale barnevernteneste

Postboks 54

6961 Dale

 

Telefon: 57 73 80 00

Sist endra 22.11.2017 av Marit Utvær