HAFS barnevernteneste

HAFS barnevernteneste har ansvar for barneverntenester i kommunane Hyllestad, Askvoll, Fjaler og Solund. Vi har hovudkontor i Fjalerhuset i Dale første etasje, og har ikkje faste kontordagar i nokon av kommunane. Vi møter brukarar og samarbeidspartar ute i kvar av kommunane etter behov.

Barneverntenesta si målgruppe er born og unge i alderen 0 til 18 år og familiane deira. Når ungdomane samtykkjer kan tiltak som er sett i verk før fylte 18 år, oppretthaldast eller erstattast inntil ungdomen fyller 23 år.
 

Her finn du meir om tenestene våre.
 

 

Postadresse:    

HAFS barnevernteneste

Dalstunet 20

6963 Dale

 

Telefon:

57 73 80 00

 

Vaktordning for barnevern utanom kontortid: tlf 474 57 272

Vaktordninga er felles for kommunane Førde, Gaular, Jølster, Naustdal, Flora, Bremanger, Vågsøy, Hyllestad, Askvoll, Fjaler og Solund.