Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

HAFS barnevernteneste

HAFS barnevernteneste har ansvar for barneverntenester i kommunane Hyllestad, Askvoll, Fjaler og Solund. Vi har hovudkontor i Fjalerhuset i Dale første etasje, og har ikkje faste kontordagar i nokon av kommunane. Vi møter brukarar og samarbeidspartar ute i kvar av kommunane etter behov.

Barneverntenesta si målgruppe er born og unge i alderen 0 til 18 år og familiane deira. Når ungdomane samtykkjer kan tiltak som er sett i verk før fylte 18 år, oppretthaldast eller erstattast inntil ungdomen fyller 23 år.
 

Her finn du meir om tenestene våre.
 

 

Postadresse:    

HAFS barnevernteneste

Dalstunet 20

6963 Dale

 

Telefon:

57 73 80 00

 

Vaktordning for barnevern utanom kontortid: tlf 474 57 272

Vaktordninga er felles for kommunane Førde, Gaular, Jølster, Naustdal, Flora, Bremanger, Vågsøy, Hyllestad, Askvoll, Fjaler og Solund.