Solund Frivillegsentral

Solund Frivillegsentral har kontor i Hardbakke Senter

Frivillegsentralen koordinerer frivillig innsats og formidlar kontakt mellom menneske, lag og organisasjonar på tvers av fagområde i lokalsamfunnet. Nokon treng hjelp, andre ynskjer å hjelpe og alle vil gjerne delta!

Leiar på Solund frivilligsentral er Solund kommune sin kontaktperson for frivillige lag og organisasjonar. 

Solund Frivillegsentral har mellom anna fylgjande føremål:

  • Synleggjere Frivillegsentralen som ein resurs og stimulere til frivillig arbeid.
  • Utvikle møteplassar
  • Legge til rette for kulturtilbod
  • Koordinere og informere i høve aktivitetar og arrangement
  • Ansvarleg for gjenbruksbutikken «Gjenbruket»
  • Samarbeide i høve integrering og inkludering
  • Administrere og drifte utstyrssentralen BUA

Frivillegsentralen er óg ansvarleg for Flittige Hender og BUA utstyrssentral

Les meir om BUA utstyrssentral her

Sjå óg Frivillegsentralen si facebook-side

Solund kommune sin frivilligstrategi

Irene Lambrechts Vaulen
Leiar frivillegsentralen
Samfunns- og næringsutvikling
Epost
Mobil 41 24 30 87