OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Kommunedelplanar, temaplanar og strategiar

Kommunedelplanar, temaplanar og strategiar er ulike verktøy som kommunen brukar i planlegging for å løyse oppgåvene som politikarane har avgjort skal løysast. 

Der det ikkje er utarbeida eigen plan eller strategi, er det samfunnsdelen i kommuneplanen som gjeld.

Kommundelplanar

Kommundeleplanar er planar som er underlagt prosessar som er bestemt i § 11 i plan- og bygningslova. Desse planane er juridisk bindande. 

Plan og bygningslova

Solund kommune sine gjeldande kommunedelplanar:

Temaplanar

Temaplanar er ikkje styrt av plan og bygningslova, og desse planane er friare i gjennomføring av planprosessen. Desse planane er ikkje juridisk bindande. 

Solund kommune sine gjeldande temaplanar:

 

Strategiar

Strategiar skal gje ein retning for arbeidet med eit tema. Den skal sikre medverknad, forankring, framdrift og system i arbeidet. Ein strategi følgjer ikkje plan og bygningslova i prosessen, og er ikkje juridisk bindande. Ein strategi er vanlegvis kort og enkel i utforming. 

Solund kommune sine gjeldande strategiar:

Til toppen