Koronaviruset - Covid 19

Her finn du informasjon om nye nasjonale tiltak og informasjon om vaksinering.

Sjå óg kommunen si samleside om Korona

Medisinske spørsmål om koronaviruset?
Ring lokal koronatelefon 954 53 525 (mandag - fredag, 09 - 12) eller den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015.

Treng du legehjelp utanom normal arbeidstid ring 116 117.

 

Parkeringskort for rørslehemma

Parkeringskort for rørslehemma gjev deg høve til å parkere på offentlege parkeringsplassar merka for rørslehemma, og er meint som ein kompensasjon for tapt gangfunksjon.

Du må bu i kommunen for å kunne søkje, og søknaden må være skriftleg. I tillegg må legen din fylle ut ei legeerklæring, og eit passfoto må leggjast ved søknaden. Søknader vert handsama fortløpande.

 

Søknad om parkeringskort skal sendast:

Solund kommune
Servicekontoret v/Randi Storøy
Hardbakke 26
6924 Hardbakke