Mi side i Visma og appen Visma Employee

Som tilsett i Solund kommune har du di eiga "nettside" med tilgang til dei opplysningane som er registrert i lønssystemet (personopplysningar, løn m.m). 

Visma Employee-appen gjev deg tilgang til lønsslippar og til å lage reiserekning.

Innlogging på nettside

Tilgang til nettsida krev at du er registrert med e-postadresse i lønssystemet.

Fyrste gongen du loggar inn må du knyte e-postadressa du er registrert med i lønssystemet til ID-porten/BankID
 

Du finn påloggingslink her     
 

Rettleiing for pålogging Mi side finn du her (PDF, 460 kB)

Fekk du feilmelding ved ny pålogging? Då har du mest sannsynleg brukt feil e-postadresse. 

Det er laga ei rettleiing for å rette opp dette; den finn du her (PDF, 307 kB)

På Mi side kan du:

  • Registrere pårørande
  • Registrere born under 18 år (fråvær som skuldast sjukt barn må knytast opp mot det aktuelle barnet)
  • Finne lønsslippar, årsoppgåver og andre lønsdokument
  • Registrere eigenmelding, søkje ferie og permisjon elektronisk (personalskjema)
  • Lage elektronisk reiserekning (Expense)
     

Ta kontakt med økonomikontoret dersom du er usikker på kva e-postadresse du er registrert med, eller du får problem med pålogging.

Visma Employee-appen - lønsslipp og reiserekning

Dersom du lastar ned appen Visma Employee kan du få lønnsslippen din rett på mobilen.

Fyrste gongen du lastar den inn, må du inn med ei e-postadresse, dette er same e-postadressa som du pleier å få beskjed om at lønnsslippen er komen. Er du i tvil kva e-postadresse dette er, ta kontakt med Irene Sanden eller Marit Utvær.

 

Du må óg lage deg eit passord, trykk på "glemt passord", legg inn e-postadressa og følg instruksjonane du får i e-posten.

 

På Visma Employee appen kan du i tillegg til å finne lønnslippen din lage reiserekning etc.
I fylgje andre kommunar ein nyttig og enkel app.

 

Appen ser slik ut: