OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Storehaugen bustadfelt

Storehaugen er eit regulert bustadfelt og ligg sentralt i Hardbakke sentrum. Det er lagt til rette for 4 tomter i feltet nord for idrettsbana og i bakkant av eksisterande bebygning. 

Prisar

Tomtene kostar kr 388.000,- pr stk

Det er lik pris for alle tomtene, uavhengig av storleik og plassering.

I tillegg til kjøpesummen kjem

  • kostnader for oppmåling
  • tilknytingsgebyr for vatn
  • tilknytingsgebyr for avlaup
  • dokumentavgift
  • tinglysingsgebyr

For fyrstegongs tildeling er søknadsfristen 23. september 2022. Etter denne datoen vert det tildeling fortløpande etter innkomne søknader.

Tildeling av tomt skjer etter kommunestyrevedtak 075/16

For nærare interesse og opplysningar, ta kontakt med Solund kommune.
Telefon 57 78 62 00 eller e-post post@solund.kommune.no

Dokument

Her finn du oversikt over byggefeltet med tomtenummer (PDF, 207 kB)

Her finn du detaljregulering Storehaugen bustadområde og idrettsanlegg (PDF, 310 kB)

Her finn du plankart og reguleringsplan for nytt bustadfelt i Storehaugen (PDF, 495 kB)

 

Anne Kari Reigstad
Ingeniør
Plan og tekniske tenester
Epost
Telefon 57 78 62 28
Mobil 979 68 522
Til toppen