Språkopplæring for framandspråklege vaksne

Solund kommune gjev tilbod om opplæring i norsk for vaksne på nivå 1, nivå 2 og nivå 3.

Gebyrsats vert sett i kommunestyret. Kostnad for undervisningsmateriell kjem i tillegg.

Prisar pr 01.01.2023

Pris språkopplæreing vaksne
Alternativ Pris Pris pr
Inntil 15 timar på kveldstid 3.150 Halvår
Inntil 30 timar på dagtid 2.730 Månad

Det er eigne gebyr for å avlegge prøve i norsk muntleg og skriftleg, ta oppatt delprøve, avlegge samfunnsprøve og statsborgarprøve. Desse kjem i tillegg til pris for undervisning.

Etter gitte kriterium er norskopplæring gratis for dei det gjeld

Norskopplæring hausten 2022

Det vert det gjeve tilbod om norskopplæring for nybyrjarar på kveldstid.

Kurset vert tysdagar kl 17 – oppstart 30.08.22

Frist for påmelding er 25.08.22 Påmelding skal sendast til oystein.bolset.strand@solund.kommune.no
Undervisninga vert i kantina i ungdomsskulebygget (den gule skulebygningen)

Prisen for kurset er kr 3 075. Kostnad for bøker og anna undervisningsmateriell kjem i tillegg.

 

Her finn du informasjon om rett til gratis opplæring

Øystein Bolset Strand
Leiar oppvekst og kultur
Oppvekst og kultur
Epost
Telefon 57 78 62 35