Gunnlaug Olsvoll Røed
Rektor Solund barne- og ungdomsskule
Oppvekst og kultur
Epost
Telefon 57 78 62 19
Mobil 90 85 52 24
Øystein Bolset Strand
Leiar oppvekst og kultur
Oppvekst og kultur
Epost
Telefon 57 78 62 35