OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Fyrstegongsetablerar bustad

Skal du etablere deg med din fyrste bustad i Solund?

Då kan du, på visse vilkår, få kr 50.000 i støtte frå Solund kommune. 

Solund kommunestyre har vedteke fylgjande retningsliner for tilskotsordninga for fyrstegongs bustadetablerarar.

 • Tilskotet kan berre gjevast til fyrstegongs bustadetablering i Solund.
 • Mottakar av tilskotet må vere folkeregistrert på bustadadressa ved tidspunktet for utbetaling
 • Søkjar, eller ein av partane i eit partilhøve, må vere under 40 år.
 • Tilskotet kan tildelast til følgjande føremål:
  • Oppføring av ny bustad
  • Kjøp eller arv av eksisterande bustad
 • Krav til utbetaling:
  • Ved nybygg skal det føreligge ferdigmelding
  • Ved kjøp eller arv av eksisterande bustad skal skøyte vere tingslyst
 • Tidsfrist for å søkje om tilskotet er 2 år frå godkjend ferdigstilling av nybygg eller tinglyst skøyte ved kjøp eller arv.
 • Tildeling av tilskotet er lagt til Solund formannskap.

 

Her finn du digitalt søknadsskjema for tilskotet

Amund Fuglebakk Aglen
Stabsleiar
Stab
Epost
Telefon +47 57 78 62 14
Til toppen