OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Klimaomstilling

Smartare, tryggare og grønare. Klimaomstilling handlar ikkje berre om utsleppskutt, men også om samfunnsendring og korleis vi tilpassar oss til framtida.

Klimaavtrykket er det samla utsleppet vårt: Både direkte utslepp innanfor kommunegrensene, og utsleppa som følgje av at vi kjøper produkt som er laga og transportert frå andre stader, og frå reisene våre til inn- og utland.

Sjøfart, jordbruk og vegtrafikk er dei største kjeldene til direkte utslepp i Solund kommune. I kommunen si eiga verksemd er dei største utsleppa frå transport og innkjøp av varer og tenester til kommunale bygg og anlegg.

Kjelde: Miljødirektoratet  

Solund kommune sin samfunnsdel seier noko om klimaomstilling i kommunen under 4.11 Klimaomstilling. Målsettinga for temaet er: Berekraft i høve klima og miljø skal vere eit førande prinsipp for utvikling og vekst i Solund.

Solund kommune held på med utarbeiding av plan for klima og naturmangfald. 

 

 

Folkets fotavtrykk

Kjelde: DuckyFolkets Fotavtrykk er eit klimakart for bærekraftig forbruk. Kartet synleggjer gjennomsnittleg fotavtrykk per innbyggar.

Du kan sjå klimaavtrykket for innbyggjarar på nasjonalt, regionalt, kommunalt og krets-nivå. Det er også utvikla eit verktøy der du kan sjå kor stort ditt klimaavtrykk er. 

 

Aktuelle lenker

Anne Kristine Dyrdal
Rådgjevar
Samfunns- og næringsutvikling
Epost
Telefon 57 78 62 08
Til toppen