Tilskot i jordbruket

Her er ei oversikt over ulike tilskot i jordbruket som du kan søkje på

Kjartan Nyhammer
Leiar plan og tekniske tenester
Plan og tekniske tenester
Epost
Telefon 57 78 62 17
Mobil 95 91 74 71