Etablere eiga bedrift

Vi oppfordrar deg til å ta kontakt med Klar Bedrift AS for hjelp og støtte i oppstartsfasen. Dei held til i kjellaren på Skafferiet på Hardbakke. 

Klar Bedrift AS

Klar Bedrift AS kan mellom anna tilby:

  • Etablererettleiing og rettleiing for eksisterande verksemder
  • Førstelineteneste
  • Hjelp til å finne finansiering, struktur og organisering
  • Oppfølging og rådgjeving

Delar av tilbodet er gratis. Dette kan Klar bedrift orientere om. 

Kontor og næringsareal:

Du kan lese meir om dette under

Næringsareal

Aktuelle lenker