Lokalt transporttilbod for ungdom (LTU)

Ordninga med lokalt transporttilbod for ungdom har som målsetjing å gje ungdom høve til å delta på fritidsaktivitetar på ettermiddag og kveldstid.

Vestland fylkeskommune tildeler midlar til kommunane etter søknad.

Målgruppe

Målgruppa er fastbuande ungdom mellom 13 og 25 år, men yngre/eldre kan nytte transporttilbodet dersom det er plass.

Type arrangement

Det kan tildelast midlar til ungdomsrelaterte arrangement som

 • dansearrangement i og utanfor kommunen
 • ungdomsklubb
 • kino/teater
 • idrett/trening


Tildeling av midlar til transport som må handsamast av Solund Ungdomsråd

Kultur- og idrettsarrangement utanfor kommunan
Til dømes: 

 • Vossatur for ungdomsskulen
 • Konkurransespeling for skulemusikken


Søknaden må komme i forkant av arrangementet.

Billettprisar

 • Kr 50,- tur/retur til ulike arrangement i kommunen
 • Kr 100,- tur/retur til dansearrangement utanfor kommunen
   

Minimum antal deltakarar

 • taxi/båt 3 stk
 • båt utanfor kommunen 5 stk
   

Type transport

 • taxi
 • skyssbåt
 • buss

Avtale og orientering til sjåførar.

Organisering

Påmeldingsansvarleg gir beskjed til sekretær som har oversikt over økonomien

Kontaktperson:

Monica Thune tlf: 90069751

 

Retningslinene er vedtekne i Solund Ungdomsråd 26.11.2018.

Monica Thune
Ungdomskoordinator
Samfunn og næringsutvikling
Epost
Mobil 90 06 97 51
Øystein Bolset Strand
Leiar oppvekst og kultur
Oppvekst og kultur
Epost
Telefon 57 78 62 35