Idrettsanlegg i Solund kommune

Solund kommune har ei rekkje idrettsanlegg som ligg i Hardbakke i tilknyting til barehagen og skulen, og ved Solund idrettspark. 

Solund idrettspark og området rundt

Solund idrettspark og området rundt rommar ei rekkje aktivitetar. Ved sjølve parken er det kunstgrasbane, anlegg for sprint, hopp og kast, klatrepark og skaterampar. I bygget er det HC-toalett, garderobar, klubblokale og styrketreningsrom. I nær til knyting til dette anlegget ligg det ein gruslagt turveg, gapahuk med bålpanne, Arboretet, 18-hols sendebrettbane og klatreløyper. Det er også utgangspunkt for turstiar til Ramnenipa opp, Ramnenipa rundt og Sognesjøhytta. 

Ta kontakt med Solund kommune, om ein ynskjer å leige nokon av bygga: 

Lenke til kontaktopplysningar til Solund kommune

Idrettsbygget og området rundt

Idrettsbygget ligg mellom Solund barneskule og mellombels ungdomsskule (modulbygget). Idrettsbygget rommar ein stor hall tilrettelagt for m.a volleyball og basketball. Bygget inneheld også ein liten buldrevegg og symjehall. Det er Solund Idrettslag som disponerer hallen til faste aktivitetar utanom skuletida.

Lenke til Solund Idrettslag

Uteområdet ved Solund barne- og ungdomsskule er stengt grunna bygging av ny ungdomsskule og bibliotek.  
På uteområdet til Solund barnehage er det ymse leikeapparat som kan nyttast utanom opningstida, men vi oppfordrar alle til å heller å nytte idrettsparken og området rundt der.