Gjenbruket i Solund

Gjenbruket held til på Hardbakke Senter.

Gjenbruket er ein møteplass i regi av Solund Frivilligsentral. Her sel ein mellom anna gjenbruksvarer, diverse husflid og eit lite utval bøker.

Gjenbruket - ein møteplass 

På gjenbruket kan du setje deg ned og slå av ein prat med sambygdingar eller tilreisande.
Her får du óg kjøpt kaffi og vaflar.

Opningstider:

Måndag – fredag kl. 11.00 -16.00

Laurdag kl. 11.00 -15.00

Måndag og onsdag er det tilbod i regi av Flittige Hender kl. 09.00 -15.00.

 

I haust- og vintermånadane vert det arrangert strikkekafe, torsdagslunsj og laurdagsgraut.
Turistinformasjonen held også til her om sommaren.

Har du varer til oss?

Gjenbruket tek gjerne i mot ting og tang, så lenge det er reint og heilt.
På grunn av liten plass har vi ikkje høve til å ta imot klede.

Irene Lambrechts Vaulen
Leiar frivillegsentralen
Samfunns- og næringsutvikling
Epost
Mobil 41 24 30 87