Finn papirskjema her

Her finn du papirskjema som må skrivast ut, fyllast ut og sendast i posten

Helse og omsorg

Felles søknadsskjema for helse- og omsorgstenester (PDF, 429 kB)

Tilvisingsskjema fysioterapi born under 16 år (PDF, 345 kB)

Tilvisingsskjema fysioterapi vaksne (PDF, 345 kB)

Tilvisingsskjema ergoterapeut born under 16 år (PDF, 348 kB)

Tilvisingsskjema ergoterapeut vaksne (PDF, 349 kB)

Tilvisingsskjema kommunepsykolog born under 16 år (PDF, 355 kB)

Tilvisingsskjema kommunepsykolog personar over 16 år (PDF, 356 kB)

 

Transport og parkering

Søknadsskjema for følgekort (PDF, 12 kB)

Søknadsskjema for parkeringskort og skjema for legeerklæring (PDF, 87 kB)

 

Individuell plan og koordinerande eining

Tilmeldingsskjema individuell plan og koordinerande eining (PDF, 631 kB)

 

Grunneigedom og byggesak

Søknad om deling og oppmåling (PDF, 396 kB)

Rettleiing til søknad om oppmåling og deling (PDF, 59 kB)
 

Hamne- og farvasslova

Søknadsskjema etter hamne- og farvasslova