Solund Ungdomsråd

Ungdomsrådet er eit rådgjevande organ i kommunar og fylkeskommunar som skal sikre brei, open og tilgjengeleg medverknad i saker som gjeld ungdom

Alle saker som gjeld ungdom skal leggast fram for ungdomsrådet. Rådet kan óg ta opp saker på eige initiativ. 

Medlemmane i ungdomsrådet skal vere mellom 13 og 19 år og vert valde av kommunestyret for inntil 2 år om gongen

 

Solund ungdomsråd 2023 - 2024

Solund ungdomsråd 2023 - 2024
Medlem Funksjon
Johannah Trovåg Leiar
Truls Einen Osland Nestleiar
Pola Anna Lamert
Linus Sundal
Isak Gjerland Høyesen
Varamedlemmar
Ida Lending
Malene Kårstad

 

Her finn du vedtekter for ungdomsrådet i Solund (PDF, 128 kB)

Øystein Bolset Strand
Leiar oppvekst og kultur
Oppvekst og kultur
Epost
Telefon 57 78 62 35