Solund Ungdomsråd

Ungdomsrådet er eit rådgjevande organ i kommunar og fylkeskommunar som skal sikre brei, open og tilgjengeleg medverknad i saker som gjeld ungdom

Alle saker som gjeld ungdom skal leggast fram for ungdomsrådet. Rådet kan óg ta opp saker på eige initiativ. 

Medlemmane i ungdomsrådet skal vere mellom 13 og 19 år og vert valde av kommunestyret for inntil 2 år om gongen

 

Solund ungdomsråd 2022 - 2023

Solund ungdomsråd 2022 - 2023
Medlem Funksjon Adresse
Vetle Aarøy Mårstig Leiar 6924 Hardbakke
Johannah Trovåg Nestleiar 6924 Hardbakke
Kasper Kongsvik Hjønnevåg 6928 Kolgrov
Pola Anna Lamert 6924 Hardbakke
Marthe Einen Paulsen 6924 Hardbakke
Varamedlemmar
Truls Einen Osland 6924 Hardbakke
Leon Oddekalv 6924 Hardbakke
Aron Midtbø Flatjord 6924 Hardbakke
Zerin Sulaiman 6924 Hardbakke
Victoria Kråkås Niesar 6924 Hardbakke

 

Her finn du vedtekter for ungdomsrådet i Solund (PDF, 128 kB)

Øystein Bolset Strand
Leiar oppvekst og kultur
Oppvekst og kultur
Epost
Telefon 57 78 62 35