Solund kontrollutval 2023 - 2027

Kontrollutvalet fører løpande kontroll med den kommunale forvaltninga på kommunestyret sine vegne.

Kontrollutvalet skal ha minst 5 medlemar. Minst eitt av dei skal veljast blant dei faste medlemane i kommunestyret. Tilsette i Solund kommune kan ikkje veljast til kontrollutvalet

Utvalet skal gjennom sitt arbeid sørge for at innbyggjarane og andre har tillit til kommunen. Utvalet kontrollerer at kommunen leverer sine tenester og utfører sitt mynde effektivt og målretta i samsvar med lover, forskrifter og kommunestyret sine føresetnadar. 

Utvalet skal stå fram som eit uavhengig, objektivt og synleg organ

Kontrollutvalet 2023 - 2027

Kontrollutvalet 2023 - 2027
Funksjon Namn
Leiar Bjarne Leiv Ravnøy
Nestleiar Anita Einen
Medlem Ingvill Storøy
Medlem Manuela Gjata
Medlem Hans Gåsvær

 

SEKOM-sekretariat er saksbehandlande organ for Solund kontrollutval