Solund kommunestyre 2023 - 2027

Kommunestyret er øvste organet i kommunen. I Solund har kommunestyret 15 medlemer og ordføraren leier kommunestyret.

Kommunestyret tek avgjerd i saker som ikkje er delegert til formannskap eller administrasjon. Prinsipielle saker som budsjett, økonomiplan og rammeplanar skal vedtakast av kommunestyret sjølv.

Møteplan 2023 - Solund kommunestyre

  • 30. mars
  • 20. april (temamøte)
  • 8. juni
  • 5. oktober
  • 26. oktober (konstituerande møte)
  • 7. desember

 

Møteplan 2024 vert vedteken i kommunestyremøte 7. desember

 

Solund kommunestyre 2023 - 2027

Solund kommunestyre 2023 - 2027
Namn Parti Funksjon
Gunn Åmdal Monstad SP Ordførar
John Sigfred Hugøy SP Varaordførar
Sara Tunestveit SP Formannskapet
Anne Marie Gåsvær SP
Øyvind Losnegard SP
Erlend Lambrechts Trovåg SP
Werner Lending SP
Nils Christian Bjørgo SP
Signe Bjorøy H Formannskapet
Julian Høgberg Lambrechts H
Bjarne Leiv Ravnøy H
Øystein Olai Espeland H
Andreas Færøy Gåsvær AP Formannskapet
Sigve Lerpold AP
Endre Johan Bukkøy Natvik SV

​ 

Solund kommunestyre 2023 - 2027 - Klikk for stort bilete