OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Solund Formannskap 2019 - 2023

Solund formannskap har 5 medlemer med varamedlemer som er valt av kommunestyret for 4 år, jfr. Kommunelova §8. Formannskapet vert valt som høvestalsval.

Formannskapet skal som minimum handsame økonomiplan, årsbudsjett og revidert budsjett for avgjerd i kommunestyret. 

Møta er opne for publikum, med unntak for saker som i følgje offentleglova er skjerma mot offentleggjering.

Les meir om dette i offentleglova

Møteplan 2022 - Solund Formannskap

  • 5. mai
  • 9. juni
  • 8. september
  • 6. oktober
  • 10. november
  • 24. november

Ordførar får fullmakt til å gjere naudsynte endringar i møteplanen, i samråd med formannskapet.

Solund Formannskap 2019 - 2023

Solund Formannskap 2019 - 2023
Medlem Parti Funksjon
Gunn Åmdal Mongstad Senterpartiet Ordførar
Anne Marie Gåsvær Senterpartiet
Øyvind Losnegård Senterpartiet
Tom Færøy Arbeiderpartiet Varaordførar
Kenneth Sæbø Høgre
Til toppen