Solund Formannskap 2023 - 2027

Solund formannskap har 5 medlemer med varamedlemer som er valt av kommunestyret for 4 år, jfr. Kommunelova §8. Formannskapet vert valt som høvestalsval.

Formannskapet skal som minimum handsame økonomiplan, årsbudsjett og revidert budsjett for avgjerd i kommunestyret. 

Møta er opne for publikum, med unntak for saker som i følgje offentleglova er skjerma mot offentleggjering.

Les meir om dette i offentleglova

 

Møteplan Solund Formannskap

Du finn møteplan for Solund Formannskap i kommunen sin møtekalender

Ved å klikke på aktuell dato vil du finne sakskart og møtebok når desse er lagt ut

 

Solund Formannskap 2023 - 2027

Solund Formannskap 2023 - 2027
Medlem Part Funksjon
Gunn Åmdal Mongstad SP Ordførar
John Sigfred Hugøy SP Varaordførar
Sara Tunestveit SP
Signe Bjorøy H
Andreas Færøy Gåsvær AP