Tips for trafikksikkerheit

Trygg Trafikk kjem med månadlege tips om trafikktryggleik.

Tema vil variere frå månad til månad

September-tips

Visste du at

  • Dei minste barna har ei hovudvekt tilsvarande 20 % av kroppsvekta? Kombinert med lite utvikla nakkemuskulatur betyr dette at barn bør sikrast bakovervendt så lenge som mogeleg.
  • Når barnet sit bakovervendt blir kroppen og hovudet pressa mot seteryggen ved ein frontkollisjon. Kreftene blir derfor fordelt over ei større flate slik og belastninga blir mindre for hovud og nakke.

Du kan lese meir om temaet på nettsida til  Trygg Trafikk:

Bakovervendt er best

Sikring av born i bil