Smånytt

Her vil du finne smånytt frå Solund kommune 

Livreddningskurs for tilsette i Solund kommune 

I dag har fleire frå kommunehuset vore på livreddningkurs saman med ambulansepersonell i Solund!

Under kurset gjekk dei igjennom ulik teori som korleis sjå etter teikn på slag, korleis starta HLR når det er ei drukningsulykke, når skal ein ringja ambulansen (det er betre å ringja ein gong for mykje enn ein gong for lite), og meir.

Dei har òg gått igjennom praktisk læring på kompresjonsdukke og fått testa hjartestartar. Ein spennande og lærerik dag!

Tidlegare har barnehagen òg arrangert førstehjelpskurs for dei tilsetje, og foreldre. Eit flott initiativ for å sikre ein tryggare kvardag!

Og hugs: ring alltid 113 ved hjartestans, og start hjarte- og lungeredning; 30 komprisjoner og 2 innblåsninger, gjenta til ambulansen kjem.

 

Julemarknad i Hardbakke

Andre helga i desember vart det mykje liv og handel på Taklebua etter gamalt! 

NKKA stelte i stand julemarknad i Episenteret i samarbeid med Fjordkystparken og dei andre partnarane i Solund Kommune og Gjenbruket. 

Det kom i alt 159 personar innom for å handle, ete graut og vaflar og delta på aktivitetar for både born og vaksne!

I lokala til Kystkulturakademiet var det juleverkstad, med snekring av nissar🎅🏽 hus og knaggar.

Dei hadde fyr på bålpanna, og i lagerbygninga kunne ein dyppe sine eigne lys med rettleiing frå Magne og Henny. 7. klasse solgte skoleavis, og 9. klasse hadde kafé. 

I det gamle ishuset i Taklebua hadde Magne Hamre ny pop-up -utstilling, og det var mange stand med handarbeid, kunst, lokalmat, skinn, bøker og rekvisitter. 

Alle som var innom fekk eit lodd, og på slutten av julemarknaden trakk vi ein vinnar, som fekk eit heilt nytt bilete, donert av Magne Hamre.

Ein svært vellukka og kjekk dag! – Og tradisjon frå no av!🎄

Oppgradering av tursti til Sognesjøhytta
 


Stibyggeren AS har starta opp arbeidet med oppgradering av turstien til Sognesjøhytta. 
Stibyggeren AS har vunne oppdraget basert på utbetring av punkt på stien, og det vil difor ikkje bli gjort arbeid på heile stien. 

Stibyggeren AS er eit selskap som bygger tursti med «handemakt» og stein. 
Dei har lang erfaring med å lage turstiar med stein og drenere vatn, også i Norge. Blant anna har dei bygt steintrappeneopp til Stoltzekleiven og Ulriken i Bergen.  

Å sjå på korleis dette arbeidet vert utført kan vere eit interessant skue. Det er sjølvsagt ope for å sjå på at dei arbeider, men det vert oppmoda om at ein held avstand, slik at dei får utført arbeidsoppgåvene sine på ein god måte. 

Arbeidet vert utført av sherpaer frå Nepal. 
Sherpaer er et fjellfolk, og dei fleste kjem frå sør for Himalaya i Nepal. Dei har ein 1000 år lang tradisjon og erfaring med slikt arbeid. 

I arbeidsperioden, som vil vere om lag 4-6 veker alt utifrå været, må ein pårekne at ein stadvis må gå utanfor stien der arbeidet pågår. 

I samanband med arbeidet vil det bli helikopterflyigng to dagar frå Hardbakke/omegn og utover langs stien for å frakte ut stein i anleggsområdet. 

Vi gler oss til ny tursti og enda lettare tilgang til Sognesjøhytta!
 

 

Ny asfalt 

I veke 40 blei vegen opp til treningssenteret asfaltert! Det vart smil og godt jobba av heile gruppa.

 Arbeidet vart ferdig etter kun 2 dagar. Om du tek turen til treningssenteret eller sendebrettbana kan du kjenne etter om asfalten fortsett er varm! Og kanskje ein fin veg kan være med å gjere dørstokkmila ut på tur litt kortare…? Delar av Engevikvegen og Vaulenvegen er også blitt asfaltert. 

Vi gler oss over nytt vegdekke og lettare framkomst!