Verneombod

Verneombodet skal ivareta arbeidstakarane sine interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Verneombod i Solund kommune

Verneombodet skal ivareta arbeidstakarane sine interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombodet skal sjå til at verksemda er innretta og vedlikehelden, og at arbeidet blir utført på ein slik måte at omsynet til arbeidstakar sin tryggleik, helse og velferd er ivaretatt. Verneombod er regulert i Arbeidsmiljøloven kapittel 6.

Her er ei oversikt over verneomboda

Verneombod Solund kommune
Verneområde Namn E-post
Hovudverneombod Anne Kari Reigstad anne.kari.reigstad@solund.kommune.no
Helse og omsorg Reidun Øvrebø reidun.ovrebo@solund.kommune.no
Kommunehuset og uteseksjonen Anne Kristine Dyrdal anne.kristine.dyrdal@solund.kommune.no
Solund barnehage Solfrid Soldal solfrid.soldal@solund.kommune.no
Solund barne- og undomsskule Torild Teige Strand torild.teige.strand@solund.kommune.no