Reglement og skjema

Her finn du reglement og skjema som gjeld tilsette i Solund kommune

Interne reglement og dokument

Tilsetjingsreglement for Solund kommune (PDF, 424 kB)

Arbeidsreglement for Solund kommune (PDF, 620 kB)

Personalhandbok for Solund kommune (PDF, 2 MB)

Lønspolitisk plan (PDF, 306 kB)

 

Skjema

Varsel om avvikling av foreldrepermisjon

 

Lover, forskrifter og avtalar

Arbeidsmiljølova

Ferielova

Folketrygdlova

Hovudtariffavtalen 2022 - 2024

Hovudavtalen 2022 - 2023

Garantiløn HTA kap 4 f.o.m. 01.05.2024 (PDF, 104 kB)