OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Foreldrepermisjon ved fødsel og adopsjon

Solund kommune forskotterer løn ved foreldrepermisjon til alle med ein fast stilling i kommunen og søkjer refusjon frå NAV. Det er difor viktig at du som tilsett sender søknad til NAV.

Solund kommune betalar ut foreldrepengar i heile perioden du har rett til slik stønad etter folketrygdlova. Retten til slik løn stoppar når/dersom arbeidsforholdet vert avslutta.

Mor sin permisjon startar vanlegvis opp 3 veker før fødsel. Viss mor ikkje tek permisjon dei siste tre  vekene før fødsel vil stønadsperioden verte forkorta tilsvarande

Det du må gjere er fylgjande:

  • Sende søknad til NAV om foreldrepengar, finn skjema for søknad om foreldrepengar her.  Solund kommune sender inntekstsopplysningar til NAV (tidlegast 4 veker før foreldrepengeperioden startar)
  • Seinast 2 månader før termin eller dato for adopsjon sender du melding til Solund kommune om avvikling av foreldrepermisjon. Du finn elektronisk skjema her
  • Gje Solund kommune kommune melding om faktisk nedkomstdato/adopsjonsdato, dette er ein føresetnad for korrekt berekning av permisjonstida

 

Les meir om foreldrepengar her: https://familie.nav.no/om-foreldrepenger

Til toppen