OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Arbeidsmiljøutvalet i Solund kommune

Arbeidsmiljøutval (AMU) er eit samarbeidsutval  og har som hensikt  å betre arbeidsmiljøet på ein arbeidsplass.

I  AMU sit det representantar frå både arbeidsgjevar og arbeidstakarar.  AMU deltek i planlegging og organisering av helse, miljø og tryggleik (HMT)-arbeidet.

AMU er regulert i Arbeidsmiljølova kapittel 7. Alle tilsette kan sende inn saker til AMU.

Solund arbeidsmiljøutval består av 6 personar, 3 frå arbeidsgjevarsida og 3 frå arbeidstakarsida.
Leiarfunksjonen rullerer mellom "sidene" annakvart år.

Medlemmar AMU

Medlemmar AMU
Representant for Medlem Funksjon Varamedlem
Arbeidsgjevarsida Jens-Eivind Kobbeltvedt Amund F Aglen
Anne Brith Tangenes Gunnlaug Olsvoll Røed
Terje Drengenes
Personalrådgjevar Irene Sanden
Arbeidstakarsida Anne Kari Reigstad Hovudverneombod
Marit Utvær Leiar Tone Hjønnevåg Avløyp
Ingvar Mårstig
Bedriftshelsetenesta Solrunn F Senneset

Møteplan 2023

Det er sett opp fylgjande møtedatoar i 2023

 • 9. januar
 • 15. mai
 • 4. september
 • 13. november

 

Årshjul AMU.

Januar

 • Godkjenne årsrapport AMU
 • Val av leiar og nestleiar
 • Møteplan for AMU
 • Gjennomgang av årsrapport frå BHT (bedriftshelsetenesta)
 • Godkjenne IA/HMS/BHT handlingsplan
 • Generell HMS
 • Avviksrapport

Mai

 • Personalhandboka - tiltak under fysisk og psykisk arbeidsmiljø og fagleg kvalitet
 • Generell HMS
 • Avviksrapport

September

 • Status IA/HMS/BHT handlingsplan
 • Generell HMS
 • Avviksrapport

November

 • Evaluere IA/HMS/BHT handlingsplan
 • HMS
 • Resultat vernerundar
 • Evaluere årshjul
 • Avviksrapport
Til toppen