Ledige stillingar i privat næringsliv

Ledige stillingar i det private næringslivet i Solund vert lagt inn her.

Vi oppmodar alle verksemder som har ledige stillingar om å melde desse til Solund kommune på epost post@solund.kommune.no - gjerne med lenkje til utlysingstekst/annonse.

Artikkelliste