Opning av nye mobilmaster i Solund

Solund kommune har sidan 2019 gjennomført eit prosjekt med Telenor om betring av mobildekninga i kommunen.

Onsdag 30. november 2022 var det formell opning av basestasjonen på Klovedalsheia ved Skarnagel, som saman med tilsvarande stasjon på Dynga mellom Trovåg og Kverhella har vore i drift i eit par veker.

3 andre prosjekt er også snart ferdig. Basestasjonen på Øykefjellet er forventa ferdigstilt før jul. Storehaugen ved Avløyp og Gygra ved Dalesundet er begge forventa ferdig på nyåret.

 

Når det gjeld prosjektet i Leknessund arbeider kommunen vidare i lag med grunneigar om plassering av stasjonen